Wanneer wij in jouw straat een interventie uitvoeren, dan kunnen daar tal van redenen voor zijn. Uiteindelijk is het doel steeds hetzelfde: optimaal tegemoetkomen aan jouw behoeften op het vlak van elektriciteit, gas en openbare verlichting.

Bij werken in jouw straat brengen wij jou altijd op de hoogte van het waarom van de werf. 2 weken vóór de start van de werken krijg je een brief met een inlichtingenfiche waarin je informatie vindt over de aard van de werken en de geraamde duur ervan. 

Elektriciteits- en gaswerken 

Sibelga is de beheerder van de elektriciteits- en gasdistributienetten in Brussel. Het onderhoud en de uitbouw van die netten vallen dan ook onder onze opdrachten. 
We moeten bijvoorbeeld interventies uitvoeren:  

  • voor herstellingen na een storing.
  • om kabels of leidingen door moderne uitrustingen te vervangen.
  • om nieuwe technologie in te zetten.  
  • voor een nieuwe aansluiting of de onderbreking van een aansluiting

Zoals je kan vaststellen, is de bekabeling niet zichtbaar in de gemeenten van het Brussels Gewest: al onze elektriciteitskabels en onze gasleidingen zijn onder de grond weggewerkt. Daardoor moeten we voor alle interventies de openbare weg openbreken. 

Goed om te weten: in Brussel is er sprake van een gecoördineerde samenwerking tussen netbeheerders, telecomoperatoren enz. om te vermijden dat eenzelfde straat verschillende keren tijdens eenzelfde periode moet worden opengebroken. 

Openbareverlichtingswerken 

Ook het beheer van het openbareverlichtingsnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt deel uit van de opdrachten van Sibelga. 

In totaal zijn het maar liefst 87 000 verlichtingstoestellen die Sibelga moet onderhouden, vervangen wanneer ze het einde van hun levenscyclus bereiken, herstellen in geval van storingen … 

Met de stapsgewijze plaatsing van slimme verlichtingstoestellen die vanop afstand te controleren zijn en die in real time informatie communiceren over hun werkingsstaat, kunnen wij nog efficiënter en gerichter ingrijpen. 
Wil je meer weten over hoe onze werven verlopen? Download dan onze brochure Werven . Die brochure wordt ook verdeeld in de brievenbussen in de straten waar wij werken uitvoeren.

Ontdek hoe wij jou informeren over werven in jouw straat.

Vragen of problemen omtrent een werf? Hier lees je wie je kan contacteren.