Transparantie

Brusselse instellingen zijn bij decreet en ordonnantie verplicht een transparant overzicht te geven over hun bestuur.

Meer lezen

Structuur Sibelga groep

De Sibelga groep bestaat uit 3 niveaus : Sibelga, Interfin en BNO.

Meer lezen

Aandeelhouders

Sibelga is een intercommunale, 100% in handen van de gemeenten.

Meer lezen

Bestuursorganen

De verschillende bestuursorganen garanderen een optimale werking van de Sibelga groep.

Meer lezen

Bezoldigingen bestuurders

De bezoldigingen van onze mandatarissen worden jaarlijks gepubliceerd

Meer lezen

Directiecomité

Het dagelijks beheer van onze onderneming gebeurt door de Algemeen directeur en de 7 departementsdirecteurs.

Meer lezen