Sibelga bezit verschillende gebouwen in Brussel. Het gaat om een historische erfenis die dateert van vóór de reorganisatie van de elektriciteitsmarkt. Sommige gebouwen kregen een nieuw leven. Dat is het geval van een gebouwencomplex van 3 500 m2 in Vorst waar de vzw Convivial haar intrek nam.

Sinds de jaren 90 zet de vzw Convivial zich in voor de integratie van vluchtelingen en helpt de vzw bij de stappen die ze daartoe moeten ondernemen.  

De vzw Convivial vestigde zich in 2001 in een gebouwencomplex van 3 500 m2 ter beschikking gesteld door Electrabel eerst en door Sibelga nadien.  

20 jaar later is Convivial nog steeds actief en is de vzw inmiddels flink gegroeid. In 2019 kreeg de vzw de erkenning als Onthaalbureau voor nieuwkomers en hierdoor kon ze haar werkgebied aanzienlijk uitbreiden. Door die nieuwe verantwoordelijkheden moest de vzw haar lokalen herinrichten. Sibelga heeft haar steentje bijgedragen door de isolatiewerken voor haar rekening te nemen. 

Sibelga, actief in haar gemeenschap 

In de lokalen van Convivial zijn er plaatsen voorzien voor de opslag van o.a. de materiële voorzieningen die nodig zijn opdat de begunstigden kunnen intrekken in hun nieuwe woning: voedsel, kleren, vaat, meubels, dekens ... De vzw heeft ook een sociale dienst opgezet met een brede waaier aan activiteiten: bijstand op sociaal, juridisch, administratief, medisch of nog psychologisch vlak.  

Door die lokalen gratis ter beschikking te stellen werkt Sibelga mee aan het verbeteren van de levensomstandigheden van die nieuwkomers in Brussel. En dat is slechts één van de vele voorbeelden van de ondersteuning die Sibelga biedt aan de Brusselse verenigingen!