Wat is de EAN-code?

De EAN-code (European Article Numbering) is een unieke code voor uw meter die uit 18 cijfers bestaat en een leveringspunt voor elektriciteit of aardgas aanduidt.  U zult dus een aparte EAN-code hebben voor uw elektricteits- en gasmeter, die gelinkt is aan een specifiek adres.

Alle EAN-codes voor energieleveringspunten in Brussel beginnen steeds met 5414489.

Wanneer heeft u uw EAN-code nodig?

Hoe uw EAN-code vinden?

1. Online opzoeking

 Online opzoeken EAN-code

2. Op uw energiefactuur

  • Uw huidige EAN-code staat vermeld op uw energiefactuur. 
  • Verhuist u? Dan kunt u de EAN-code voor uw nieuwe woning vragen aan de vorige bewoners of aan de syndicus van het gebouw.  Op hun oude energiefacturen moet de EAN-code vermeld staan.

3. Contacteer onze klantendienst

Bel naar onze klantendienst op 02 549 41 00

Om uw EAN-code zo snel mogelijk te kunnen terugvinden, hebben wij volgende gegevens nodig:

  • het adres waar de meter staat
  • in geval van een appartement: verdiep + plaats (links of rechts als u naar het gebouw kijkt vanop straat)
  • het meternummer
  • de naam van de vorige bewoners

De EAN-code is geen meternummer of klantnummer

De EAN-code is niet hetzelfde als het meternummer: met de EAN-code wordt een leveringspunt geïdentificeerd terwijl met het meternummer een toestel wordt geïdentificeerd, nl. de meter.

Als u uw meter moet laten vervangen, zal er op uw toestel wel een nieuw meternummer staan, maar blijft uw EAN-code overanderd.

Het is ook geen klantnummer.  Een klantnummer krijgt u van uw energieleverancier.  Als u van leverancier verandert, zal u een nieuw klantnummer ontvangen. De EAN-code blijft dezelfde.