Uw installatie moet voldoen aan een bepaald aantal technische voorschriften.

Aarzel niet om uw installateur daarop te wijzen.

Uw installatie moet ook beschikken over minstens:

De vermogensdrempels van een installatie 

Installatie van 5 kW of minder

Als het vermogen van uw productie-installatie 5 kW of minder bedraagt(1), hebt u recht op het compensatieprincipe

 Het jaarverbruik dat uw energieleverancier in aanmerking neemt voor de facturering is het verschil tussen de van het net afgenomen energie en de op het net geïnjecteerde energie. Dat verschil mag niet negatief zijn (als het negatief is, dan wordt het teruggebracht naar 0).

Dat komt op hetzelfde neer als de meters die 'terugdraaien' in de andere gewesten. 

Uw installatie heeft automatisch maar één EAN-code.

Meer dan 5 kW

Als het vermogen van uw productie-installatie meer dan 5 kW bedraagt(1), hebt u geen recht op compensatie

De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door uw leverancier gefactureerd. En als u daartoe een contract sluit, kunt u de energie die u op het net injecteert verkopen aan een leverancier naar keuze. 

In dat geval heeft uw installatie twee EAN-codes, een voor de afgenomen energie en een voor de geïnjecteerde energie.

Installatie van meer dan 10 kW?

Dan is een ontkoppelingsrelais verplicht!

Zodra u het vermogen van 10 kW overschrijdt(1), moet uw installatie ook uitgerust zijn met een goedgekeurd ontkoppelingsrelais.

Dit relais maakt het mogelijk uw installatie bij storingen automatisch los te koppelen van het net en zo uw installatie en het distributienet te beschermen. 

Het moet in de kantoren van Sibelga ingesteld en getest worden.

Om uw netontkoppelingsrelais bij Sibelga te laten instellen:

  1. Stop uw relais in een kartonnen doos;
  2. Voeg het formulier "Aanpassen netonkoppelingsrelais" toe in de doos;
  3. Stuur of breng de doos met het formulier naar volgend adres:
    Sibelga – Dienst Leveringsposten (relais)
    Werkhuizenkaai 16
    1000 Brussel

Eenmaal we het relais hebben aangepast en teruggestuurd, dient een Sibelga technici dit nog een laatste keer te testen op uw installatie.  Maak hier een afspraak.

Sibelga kan het relais ook op willekeurige basis bij u thuis komen controleren gedurende de volledige levensduur van de productie-installatie.

(1) Gecumuleerd totaal van het vermogen (AC) van de omvormers.