Uw installatie moet voldoen aan een bepaald aantal technische voorschriften. Aarzel niet om uw installateur daarop te wijzen.

Belangrijk : Als we het over het vermogen van uw installatie hebben, houden wij rekening met het gecumuleerd vermogen van uw omvormers (AC).  Dit wordt uitgedrukt in kVA. 

Vereisten waar uw installateur rekening mee moet houden

Algemene reglementen

 Praktische gidsen

Waar iedere installatie minstens over moet beschikken

Drie belangrijke vermogensdrempels

Er zijn 3 belangrijke vermogensdrempels waar u rekening mee moet houden. 

Installatie van 5 kVA of minder

Als het vermogen van uw productie-installatie 5 kVA of minder bedraagt, hebt u deels recht op het compensatieprincipe

Het compensatieprincipe komt op hetzelfde neer als de meters die 'terugdraaien' in de andere gewesten. 

Zo wordt uw jaarverbruik, dat uw energieleverancier in aanmerking neemt voor de facturering, berekend door het verschil te maken tussen wat u afneemt en wat u weer injecteert op het net. Dat verschil mag niet negatief zijn (als het negatief is, dan wordt het teruggebracht naar 0).

Opgelet! Sinds 1 januari 2020 werd het compensatieprincipe gewijzigd.
De compensatie is enkel geldig voor het  gedeelte ‘energie’ van uw factuur, maar niet langer voor het gedeelte ‘distributiekosten’.

Deze aanpassing is een beslissing van BRUGEL, de Brusselse energieregulator.
(Lees hier meer over de impact van deze wijziging)

Meer dan 5 kVA

Als het vermogen van uw productie-installatie meer dan 5 kVA bedraagt, hebt u geen recht op compensatie

De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door uw leverancier gefactureerd. Wat u op het net injecteert, kunt u verkopen aan een energieleverancier naar keuze als  u daartoe een contract voor afsluit.

In dat geval heeft uw installatie twee EAN-codes, één voor de afgenomen energie en één voor de geïnjecteerde energie.

Installatie van meer dan 30 kVA?

Dan is een ontkoppelingsrelais verplicht!

Zodra u het vermogen van 30 kVA overschrijdt, moet uw installatie ook uitgerust zijn met een goedgekeurd ontkoppelingsrelais.

Dit relais maakt het mogelijk uw installatie bij storingen automatisch los te koppelen van het net en zo uw installatie en het distributienet te beschermen. 

Het moet in de kantoren van Sibelga ingesteld en getest worden.

Om uw netontkoppelingsrelais bij Sibelga te laten instellen:

  1. Stop uw relais in een kartonnen doos;
  2. Voeg het formulier "Aanpassen netonkoppelingsrelais" toe in de doos;
  3. Stuur of breng de doos met het formulier naar volgend adres:
    Sibelga – Dienst Leveringsposten (relais)
    Werkhuizenkaai 16
    1000 Brussel

Eenmaal we het relais hebben aangepast en teruggestuurd, dient een Sibelga technici dit nog een laatste keer te testen op uw installatie.  Maak hier een afspraak.

Sibelga kan het relais ook op willekeurige basis bij u thuis komen controleren gedurende de volledige levensduur van de productie-installatie.