Elektriciteitspannes

Hieronder staat een overzicht van de huidige en opgeloste elektriciteitspannes.
Hoogspanningspannes kunt u ook volgen via onze twitteraccount 
@Sibelga

GOED OM TE WETEN

 • U valt zonder elektriciteit en uw straat staat niet op de lijst met de huidige stroomstoringen? 
  Bel naar het nummer 02 274 40 66 (24 uur op 24 – 7 op 7) en meld de storing. 
  Sibelga neemt de dienst niet waar op de sociale media (Facebook, Twitter, ...).

 • Het uur van het voorziene herstel van stroomtoevoer is een theoretische raming. Het is in geen geval een waarborg op succes. De technici zijn al op het terrein en stellen alles in het werk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk klanten opnieuw van stroom te voorzien.

 • In tegenstelling tot wat men zou denken, zoeken wij niet in de eerste plaats naar de oorzaak van de storing. Onze eerste opdracht bestaat erin het incident op het net zo snel mogelijk te isoleren.

  Dank zij het fijnmazige Brusselse elektriciteitsnet, kunnen wij de nodige schakelingen doen om zo veel mogelijk klanten via andere delen van het net opnieuw te bevoorraden. Zo zijn 75% van de klanten binnen 10 à 15 minuten opnieuw bevoorraad.

ENKELE TIPS VOOR U ONS BELT

 • Ga steeds na of het probleem zich enkel in uw woning voordoet, of voor de hele buurt.

 • Indien het enkel een probleem is voor uw woning, controleer dan of u uw hoofdschakelaar of andere zekeringen/automaten niet simpelweg opnieuw moet inschakelen (knop moet naar boven wijzen)

 • Kijk ook na of u uw differentieelschakelaar niet opnieuw moet inschakelen (knop moet naar boven wijzen). Slaat die steeds automatisch af als u deze inschakelt, dan is er een stroomverlies op uw privé-installatie en moet u uw elektricien bellen. De testknop (T) die zich op uw differentielschakelaar bevindt, dient enkel om na te gaan of de schakelaar goed werkt.