Je installatie moet voldoen aan een bepaald aantal technische voorschriften. Aarzel niet om de installateur daarop te wijzen.

Belangrijk : Als we het over het vermogen van je installatie hebben, houden wij rekening met het gecumuleerd vermogen van de omvormers (AC). Dit wordt uitgedrukt in kVA. 

Vereisten waar je installateur rekening mee moet houden

Algemene reglementen

 Praktische gidsen

Waar iedere installatie minstens over moet beschikken

Drie belangrijke vermogensdrempels

Er zijn 3 belangrijke vermogensdrempels waar je rekening mee moet houden. 

Installatie van 5 kVA of minder

Installaties met een vermogen tot en met 5kVA hebben sinds november 2021 geen recht meer hebben op het compensatiesysteem (principe van de 'terugdraaiende' meter).  

 • De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door je energieleverancier gefactureerd.
 • Voor de terugkoop van de elektriciteit die je in het net injecteert, brengt je energieleverancier verplicht zijn beste offerte uit. Neem contact met hem op voor meer informatie.  

Deze aanpassing is een beslissing van BRUGEL, de Brusselse energieregulator.

Meer dan 5 kVA

 • De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door je leverancier gefactureerd.
 • Wat je op het net injecteert, kan je verkopen aan een energieleverancier naar keuze als je daartoe een contract voor afsluit.

Installatie van meer dan 30 kVA?

Net als bij een installatie boven de 5 kVA kun je de energie die je in het netwerk injecteert doorverkopen.

Dan is een ontkoppelingsrelais verplicht!

Zodra je het vermogen van 30 kVA overschrijdt, moet je installatie ook uitgerust zijn met een goedgekeurd ontkoppelingsrelais. Dit relais maakt het mogelijk je installatie bij storingen automatisch los te koppelen van het net en zo je installatie en het distributienet te beschermen. Het moet in de kantoren van Sibelga ingesteld en getest worden.

Om je netontkoppelingsrelais bij Sibelga te laten instellen:

 1. Stop je relais in een kartonnen doos;
 2. Voeg het ingevuld formulier 'Aanpassen netonkoppelingsrelais' toe in de doos. Die moet je gekregen hebben met je offerte.
 3. Stuur of breng de doos met het formulier naar volgend adres:
  Sibelga – Dienst Leveringsposten (relais)
  Werkhuizenkaai 16
  1000 Brussel

Eenmaal we het relais hebben aangepast, kun je het komen ophalen of we sturen het per post naar je op.

Tenslotte moet deze relais nog ter plaatse, bij je thuis, getest worden door één van onze technici.