Uw installatie moet voldoen aan een bepaald aantal technische voorschriften. Aarzel niet om uw installateur daarop te wijzen.

Belangrijk : Als we het over het vermogen van uw installatie hebben, houden wij rekening met het gecumuleerd vermogen van uw omvormers (AC).  Dit wordt uitgedrukt in kVA. 

Vereisten waar uw installateur rekening mee moet houden

Algemen reglementen

 PRAKTISCHE GIDSEN

Waar iedere installatie minstens over moet beschikken

Drie belangrijke vermogensdrempels

Er zijn 3 belangrijke vermogensdrempels waar u rekening mee moet houden. 

Installatie van 5 kVA of minder

Installaties met een vermogen tot en met 5kVA hebben sinds november 2021 geen recht meer hebben op het compensatiesysteem (principe van de 'terugdraaiende' meter).  

 • De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door uw energieleverancier gefactureerd.
 • Voor de terugkoop van de elektriciteit die u in het net injecteert, brengt uw energieleverancier verplicht zijn beste offerte uit. Neem contact met hem op voor meer informatie daaromtrent.  

Deze aanpassing is een beslissing van BRUGEL, de Brusselse energieregulator.
(Lees hier meer over de impact van deze wijziging)

Meer dan 5 kVA

 • De energie die van het net wordt afgenomen, wordt dan integraal door uw leverancier gefactureerd.
 • Wat u op het net injecteert, kunt u verkopen aan een energieleverancier naar keuze als  u daartoe een contract voor afsluit.

Installatie van meer dan 30 kVA?

Dan is een ontkoppelingsrelais verplicht!

Zodra u het vermogen van 30 kVA overschrijdt, moet uw installatie ook uitgerust zijn met een goedgekeurd ontkoppelingsrelais.

Dit relais maakt het mogelijk uw installatie bij storingen automatisch los te koppelen van het net en zo uw installatie en het distributienet te beschermen. 

Het moet in de kantoren van Sibelga ingesteld en getest worden.

Om uw netontkoppelingsrelais bij Sibelga te laten instellen:

 1. Stop uw relais in een kartonnen doos;
 2. Voeg het  ingevuld formulier "Aanpassen netonkoppelingsrelais" toe in de doos; Die moet u gekregen hebben met uw offerte.
 3. Stuur of breng de doos met het formulier naar volgend adres:
  Sibelga – Dienst Leveringsposten (relais)
  Werkhuizenkaai 16
  1000 Brussel

Eenmaal we het relais hebben aangepast en teruggestuurd, dient een Sibelga technici dit nog een laatste keer te testen op uw installatie.  Maak hier een afspraak.

Sibelga kan het relais ook op willekeurige basis bij u thuis komen controleren gedurende de volledige levensduur van de productie-installatie.