Ben je van plan je eigen energie op te wekken? Voor een conforme installatie moet je een aantal stappen nauwgezet volgen. Dat is de voorwaarde om elektriciteit te mogen injecteren op het net en groenestroomcertificaten te verkrijgen.

Sla geen enkele stap over. Op die manier geniet je alle voordelen van de groene energie:

 • Je verbruikt gratis elektriciteit.
 • Je strijkt inkomsten op uit de groenestroomcertificaten.

Van installatieaanvraag tot verkoop van groenestroomcertificaten

Ongeacht de productiebron van je groene energie, zonnepanelen, warmte-krachtkoppeling of andere bronnen, de stappen zijn dezelfde.

10 stappen

1

De installateur van groene-energiesystemen zal de haalbaarheid en de rendabiliteit van je project onderzoeken. Hij bepaalt samen met jou welk vermogen je nodig hebt.

De technische vereisten variëren immers naargelang van de vermogensdrempel van je installatie. Op basis van zijn analyse bezorgt hij je een offerte.

Wil je een installatie plaatsen van meer dan 5 kVA?

Dan moet je verplicht een princiepsakkoord aan Sibelga vragen voor de plaatsing van die installatie. Onze technische diensten zullen de haalbaarheid ervan analyseren en nagaan of het gewenste vermogen geen verdere werken vereist, zoals een versterking van de aftakking.

Dien je werkaanvraag in om een princiepsakkoord te krijgen. (De offerte die je naar aanleiding van je werkaanvraag zult ontvangen, geldt als princiepsakkoord.)

Wil je een installatie plaatsen van minder dan 5 kVA?

Dan is het niet nodig om een princiepsakkoord aan te vragen. In dat geval mag je je panelen laten plaatsen en zelfs al een afspraak maken om de verplichte slimme meter te laten installeren.

Goed om te weten: een installatie met een vermogen van minder dan 5 kVA volstaat voor een ééngezinswoning.

2

Heb je je installateur gekozen? Dan begint hij met de installatie van 3 uitrustingen bij jou thuis:

 • je zonnepanelen of je warmte-krachtkoppelingssysteem;
 • een omvormer die de gelijkstroom in wisselstroom omzet die compatibel is met het net;
 • een groene meter. De groene meter is een bijkomende meter die meet hoeveel elektriciteit je productie-installatie in totaal produceert.

Belangrijk: Je installatie moet beantwoorden aan onze technische eisen om conform te zijn. Je installateur van fotovoltaïsche panelen of warmte-krachtkoppelingsinstallaties moet die vereisten beheersen.

3

Is je installatie klaar, dan moet je je installatie laten controleren door een erkend controle-organisme.

Bij die controle checkt men of je productie-eenheid en je elektriciteitsinstallatie aan de geldende normen beantwoorden. Is dat het geval, dan krijg je gemiddeld binnen 2 werkdagen een conformiteitsattest.

Merk op: je afrekening van de productie van je energie start met de groene meterstand op het conformiteitsattest. Dus wanneer de andere formaliteiten vertraging oplopen, dan is het die oorspronkelijke meterstand die in acht wordt genomen voor de berekening van je groenestroomcertificaten.

4

Heb je je conformiteitsattest gekregen? Dan mag je ons de installatie van een slimme meter vragen.

Voor een installatie die zelf energie opwekt, is er immers een nieuwe meter nodig. Het gaat om een digitale meter, de zogenoemde slimme meter. Deze meter heeft de bijzondere eigenschap dat hij de elektriciteit die wordt afgenomen van en geïnjecteerd in het net afzonderlijk meet. We spreken van een bidirectionele meting.

Wist je dat? In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen ‘terugdraaiende meters’ meer. We stelden dat verschijnsel vast bij particulieren die meer elektriciteit produceerden dan ze verbruikten. De verplichte plaatsing van een bidirectionele meter heeft tot doel je verbruik en injectie op het net nauwkeurig te verrekenen.

De aanvraag van je slimme bidirectionele meter: 4 situaties

De aanvraagprocedure kan variëren volgens je situatie:

 1. Heb je een traditionele meter? Dan volstaat het om de vervanging ervan te vragen door een slimme bidirectionele meter.
 2. Heb je al een digitale meter? Dat type meter werkt dikwijls al als een bidirectionele meter. Vraag de activatie van je ‘injectie’-meterstanden aan. 
 3. Wil je een extra meter toevoegen? Dien een aanvraag voor een extra meter in.
 4. Is je gebouw nog niet op het net aangesloten? Dan moet je een nieuwe aansluiting aanvragen. Preciseer, wanneer je je aanvraag indient, dat je zonnepanelen of een warmte-krachtkoppelingsinstallatie gaat installeren. Wij zorgen voor de aansluiting en installatie van jouw bidirectionele meter.
5

Naar aanleiding van je aanvraag komt één van onze technici bij jou langs om de slimme meter te plaatsen, of we activeren de injectiemeting op afstand, indien je al beschikt over een slimme meter.

6

Nadat Sibelga een slimme bidirectionele meter heeft geplaatst, krijg je automatisch het Sibelga-attest

Dat attest is absoluut noodzakelijk:

 • om energie te mogen injecteren in het net.
 • om recht te hebben op de groenestroomcertificaten die Brugel aflevert.
7

Om recht te hebben op groenestroomcertificaten moet je door een Erkende Certificeringsorgaan (ECO), aangeduid door Brugel, de conformiteit van je groene meter laten controleren. Als je installatie conform is, dan krijg je een certificatie.

Bekijk de lijst van Erkende Certificeringsorganen op de website van Brugel

8

Zodra je de certificatie van een Erkend Certificeringsorgaan ontvangt, krijg je toegang tot 2 tools:

 1. De toepassing 'Green meter' van Sibelga (https://greenmeter.sibelga.be)
  Op dit platform voer je je groene meterstanden in (de meterstanden van jouw groene meter). Dat kan je elk trimester doen.
 2. Het extranet van Brugel (https://extranet.brugel.be)
  In je persoonlijk account op deze website vind je je groenestroomcertificaten terug. Voorwaarde is wel dat je eerst je groene meterstanden hebt ingevoerd in de toepassing Green meter.
9

Een paar dagen nadat je je groene meterstanden in Green meter hebt ingevoerd, vind je je groenestroomcertificaten terug op het extranet van Brugel.

Het aantal toegekende groenestroomcertificaten hangt af van de bron, het vermogen en de datum van inbedrijfstelling.

10

Om je groenestroomcertificaten te verzilveren, moet je ze verkopen. Op de site van Brugel vind je een lijst met kopers van groenestroomcertificaten.

In Brussel bedraagt de marktprijs zo’n 80 euro per groenestroomcertificaat. Let wel, deze prijzen variëren enorm afhankelijk van de marktprijzen.

Hier vind je een lijst met de gemiddelde prijzen (€/GSC) per kwartaal.

Kan je stappen uit handen geven?

Er zijn veel stappen en spelers betrokken bij het installatieproces voor de productie van groene energie. Je kan het hele proces evenwel toevertrouwen aan een tussenpersoon.

Sommige zonnepaneleninstallateurs nemen reeds alle administratieve rompslomp voor hun rekening.