Ben je van plan je eigen energie op te wekken? Voor een conforme installatie moet je een aantal stappen nauwgezet volgen. Dat is de voorwaarde om elektriciteit te mogen injecteren op het net en groenestroomcertificaten te verkrijgen.

Sla geen enkele stap over. Op die manier geniet je alle voordelen van de groene energie:

 • Je verbruikt gratis elektriciteit.
 • Je strijkt inkomsten op uit de groenestroomcertificaten.

Van de installatieaanvraag tot de verkoop van de groenestroomcertificaten: de 10 stappen in detail

Ongeacht de productiebron van je groene energie, zonnepanelen, warmte-krachtkoppeling of andere bronnen, de stappen zijn dezelfde.

STAP 1: Installateur - Je offerteaanvraag

De installateur van groene-energiesystemen zal de haalbaarheid en de rendabiliteit van je project onderzoeken. Hij bepaalt samen met jou welk vermogen je nodig hebt.

De technische vereisten variëren immers naargelang van de vermogensdrempel van je installatie. Op basis van zijn analyse bezorgt hij je een offerte.

Goed om weten: een installatie met een vermogen van minder dan 5 kVA volstaat voor een ééngezinswoning. 

STAP 2: Installateur - De plaatsing van je productie-installatie en je groene meter 

Heb je je installateur gekozen? Dan begint hij met de installatie van 3 uitrustingen bij jou thuis:

 • je zonnepanelen of je warmte-krachtkoppelingssysteem;
 • een omvormer die de gelijkstroom in wisselstroom omzet die compatibel is met het net;
 • een groene meter. De groene meter is een bijkomende meter die meet hoeveel elektriciteit je productie-installatie in totaal produceert.

Belangrijk: je installatie moet beantwoorden aan onze technische eisen om conform te zijn. Je installateur van fotovoltaïsche panelen of warmte-krachtkoppelingsinstallaties moet die vereisten beheersen.

STAP 3: Controle-instantie - Je aanvraag voor de controle van je productie-installatie 

Is je installatie klaar, dan moet je je installatie laten controleren door een erkend controle-organisme.

Die controle gaat checken of je productie-eenheid en je elektriciteitsinstallatie aan de geldende normen beantwoorden. Is dat het geval, dan krijg je gemiddeld binnen 2 werkdagen een conformiteitsattest.

Merk op: je afrekening van de productie van je energie start met de groene meterstand op het conformiteitsattest. Dus wanneer de andere formaliteiten vertraging oplopen, dan is het die oorspronkelijk meterstand waarmee er rekening zal worden gehouden voor de berekening van je groenestroomcertificaten.

STAP 4: Sibelga - je aanvraag tot plaatsing van een slimme bidirectionele meter

Heb je je conformiteitsattest gekregen? Dan mag je ons de installatie van een slimme meter vragen.

Voor een installatie die zelf energie opwekt, is er immers een nieuwe meter nodig. Het gaat om een digitale meter, de zogenoemde slimme meter. Deze meter heeft de bijzondere eigenschap dat hij de elektriciteit die wordt afgenomen van en geïnjecteerd in het net afzonderlijk meet. We spreken van een bidirectionele meting.

De aanvraag van je slimme bidirectionele meter: 4 situaties

De aanvraagprocedure kan variëren volgens je situatie:

 1. Heb je een traditionele meter? Dan volstaat het om de vervanging ervan te vragen door een slimme bidirectionele meter.
 2. Heb je al een digitale meter? Dat type meter werkt dikwijls al als een bidirectionele meter. Vraag de activatie van je ‘injectie’-meterstanden aan. 
 3. Wil je een extra meter toevoegen? Dien een aanvraag voor een extra meter in.
 4. Is je gebouw nog niet op het net aangesloten? Dan moet je een nieuwe aansluiting aanvragen. Preciseer, wanneer je je aanvraag indient, dat je zonnepanelen of een warmte-krachtkoppelingsinstallatie gaat installeren. Wij zorgen voor de aansluiting en installatie van jouw bidirectionele meter.

STAP 5: Sibelga - De installatie van je slimme bidirectionele meter

Naar aanleiding van je aanvraag komt één van onze technici bij jou langs om de slimme meter te plaatsen, of we activeren de injectiemeting op afstand, als je al beschikt over een slimme meter.

STAP 6: Sibelga - Ontvangst van het ‘Sibelga-attest’

Nadat Sibelga een slimme bidirectionele meter heeft geplaatst, krijg je automatisch het Sibelga-attest

Dat attest is absoluut noodzakelijk:

 • om energie te mogen injecteren in het net;
 • om recht te hebben op de groenestroomcertificaten die Brugel aflevert.

STAP 7: Erkend Certificeringsorgaan - Controle van je groene meter 

Om recht te hebben op groenestroomcertificaten moet je door een Erkende Certificeringsorgaan (ECO), aangeduid door Brugel, de conformiteit van je groene meter laten controleren. Als je installatie conform is, dan krijg je een certificatie.

Bekijk de lijst van Erkende Certificeringsorganen op de website van Brugel

STAP 8: De toegang tot de toepassing waar je je groene meterstanden invoert

Zodra je de certificatie van een Erkend Certificeringsorgaan ontvangt, krijg je toegang tot 2 tools:

 1. De toepassing "Green meter" van Sibelga (https://greenmeter.sibelga.be)
  Op dat platform ga je je groene meterstanden invoeren (de meterstanden van jouw groene meter). Dat kan je elk trimester doen.
 2. Het extranet van Brugel (https://extranet.brugel.be)
  In je persoonlijk account op die website vind je je groenestroomcertificaten terug. Op voorwaarde dat je je groene meterstanden wel degelijk hebt ingevoerd in de toepassing Green meter.

STAP 9: De ontvangst van je groenestroomcertificaten

Een paar dagen nadat je je groene meterstanden in Green meter hebt ingevoerd, vind je je groenestroomcertificaten terug op het extranet van Brugel.

Het aantal toegekende groenestroomcertificaten hangt af van de bron, het vermogen en de datum van inbedrijfstelling. 

STAP 10: De verkoop van je groenestroomcertificaten

Om je groenestroomcertificaten te verzilveren, ga je ze moeten verkopen. Op de site van Brugel kan je een lijst met kopers van groenestroomcertificaten vinden.

In Brussel bedraagt de marktprijs zo’n 93 euro per groenestroomcertificaat. Hier vind je de lijst met de gemiddelde prijzen (€/CV) per jaar.

Kan je stappen uit handen geven?

Er zijn veel stappen en spelers betrokken bij het installatieproces voor de productie van groene energie. Je kan het hele proces evenwel toevertrouwen aan een tussenpersoon.

Sommige zonnepaneleninstallateurs nemen reeds alle administratieve rompslomp voor hun rekening.