Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een laadpaal voor een elektrisch voertuig plaatst, wijzigt of verwijdert, moet je dit verplicht melden bij Sibelga

Waarom moet ik mijn laadpaal melden?

Dit is wettelijk verplicht zoals opgenomen in de Ordonnantie Elektriciteit (zie Art.16)

Maar het melden van de laadpalen zorgt ervoor dat Sibelga zijn taak als netbeheerder beter kan uitvoeren en alle Brusselaars van een performant energienet kan blijven voorzien

Laadpalen kunnen een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit afnemen en zorgen voor pieken op het elektriciteitsnet. Vandaar het belang om ze in kaart te brengen. 
Zo kunnen we het evenwicht op het elektriciteitsnet waarborgen en de risico's van congestie beperken.

 

Formulier aanmelding laadpaal

Adres laadpaal

Gelieve enkel laadpalen te melden gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Gegevens laadpaal

Deel mee aan welke EAN-code (meter) deze laadpaal verbonden is.

Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang

dd/mm/yyyy

Als het vermogen van de laadpaal niet in de lijst voorkomt, gelieve deze dan mee te geven in het commentaar
Geef het aantal beschikbare laadpunten op jouw laadpaal
Met Load balancing kan het laadvermogen zich aanpassen afhankelijk van andere verbruikers (jouw woning of andere laadpalen) om overbelasting te voorkomen.
Een slimme laadpaal is in staat om te communiceren met andere apparaten en kan vanop afstand worden bediend
Via bidirectioneel laden kan de opgeslagen elektriciteit van jouw wagen naar het elektriciteitsnet (V2G) of naar jouw woning gestuurd worden (V2H)

Aantal van dit type

Heb je meerdere laadpalen van hetzelfde type en vermogen aangesloten op dezelfde meter (EAN-code)? Geef dan het aantal mee.

Geef het aantal laadpalen van dit type (zelfde merk en vermogen)

Commentaar

Geef ons gerust meer commentaar indien nodig.
Je kunt ook documenten of foto's van uw laadpaal of van het technisch plaatje opsturen.


Uw gegevens