Sibelga installeert de slimme elektriciteitsmeter enkel bij bepaalde klanten, of op eigen initiatief. Je kan hem uiteraard ook altijd zelf aanvragen.

Wie heeft recht op een gratis slimme meter?

Je moet tot een bepaald type klant behoren om recht te hebben op een slimme meter.  Wij installeren deze gratis in de volgende gevallen:

  • nieuwe prosumers in een bestaand gebouw die hun eigen elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen
  • voor eigenaars van elektrische voertuigen die een eigen laadpunt voorzien
  • als je aan energiedelen doet
  • in het kader van de door Sibelga geplande moderniseringswerkzaamheden

Behoor je tot één van deze type klanten?

Aarzel dan niet om je huidige meter te laten vervangen door een slimme meter.

Ja, Ik wil een slimme meter

In welke andere gevallen worden slimme meters geïnstalleerd?

  • voor klanten die zelf één wensen te plaatsen (bekijk hier de tarieven)
  • als je het vermogen van je meter wenst te wijzigen
  • in geval van ingrijpende verbouwingen die de volledige vervanging van alle meters op hetzelfde adres vereisen (bekijk hier de tarieven)
  • voor alle nieuwe elektrische aansluitingen (nieuwe gebouwen)

Gereglementeerde uitrol

De uitrol gebeurt in overeenstemming met het wettelijk kader dat is vastgelegd in de ordonnantie over de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de Brusselse regering is goedgekeurd.

De installatie van de slimme meter in Brussel - in overleg met de regulator, Brugel - beantwoordt aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie (DEE).