Elke netbeheerder heeft een planning van wie wanneer een slimme meter krijgt. Je ontvangt dan een mail of brief als jij aan de beurt bent.

In Brussel zijn wij met de grootschalige ‘uitrol’ van de slimme meter begonnen in oktober 2023. Tegen eind 2030 zouden zo goed als alle Brusselaars een slimme elektriciteitsmeter moeten hebben. Bij bepaalde klanten installeert Sibelga nu al systematisch slimme meters.

GRAAG NU AL EEN SLIMME METER?
Wil je niet wachten op de grootschalige uitrol en eerder jouw huidige traditionele draaischijfmeter laten vervangen door een nieuwe slimme meter? Dat kan! De vervanging is GRATIS

Opgelet: als er bijkomende werken nodig zijn om de meter te vervangen of als je extra wijzigingen vraagt (bv. wijzigen van het vermogen van de meter, verplaatsen van de meter, ...), zijn deze prestaties betalend! 

Wanneer wordt je oude meter sowieso vervangen?

In Brussel plaatsen wij GRATIS een slimme elektriciteitsmeter in de volgende gevallen:

Bij nieuwe elektrische aansluitingen (nieuwe gebouwen) of het plaatsen van een extra meter is de installatie van de slimme meter BETALEND.

(*) Het op afstand uitlezen van verbruiksgegevens wordt automatisch geactiveerd voor prosumenten en deelnemers van energiedelen, zoals bepaald in de Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Artikel 26 octies, paragraaf 4.

Wettelijk kader van de uitrol

De uitrol gebeurt in overeenstemming met de ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de Brusselse regering is goedgekeurd. 

De installatie van de slimme meter in Brussel - in overleg met de regulator, Brugel - beantwoordt aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie (DEE).