Sibelga installeert de slimme elektriciteitsmeter reeds bij bepaalde klanten. Je kan hem uiteraard ook altijd zelf aanvragen.

Wens je je meter te laten vervangen door een slimme meter?

Het is voortaan mogelijk om jouw huidige traditionele meter te laten vervangen door een nieuwe slimme meter. De vervanging van jouw meter is GRATIS.

Opgelet: als er bijkomende werken nodig zijn om de meter te vervangen of als je extra wijzigingen vraagt (bv. wijzigen van het vermogen van de meter, verplaatsen van de meter, ...), zijn deze prestaties betalend! 

Wanneer wordt jouw meter systematisch vervangen door een slimme meter ?

Voor bepaalde type klanten wordt de slimme meter systematisch en GRATIS vervangen:

  • nieuwe prosumers (*) in een bestaand gebouw die hun eigen elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen (vraag hier jouw slimme meter aan)
  • voor eigenaars van elektrische voertuigen die een eigen laadpunt voorzien (vraag hier jouw slimme meter aan)
  • als je aan energiedelen (*) doet (de slimme meter wordt automatisch geplaatst na goedkeuring van jouw energiedelen-project)
  • in het kader van de door Sibelga geplande moderniseringswerkzaamheden

Bij nieuwe elektrische aansluitingen (nieuwe gebouwen) of het plaatsen van een extra meter is de plaatsing van de slimme meter BETALEND.

(*) Het op afstand uitlezen van verbruiksgegevens wordt automatisch geactiveerd voor prosumenten en deelnemers van energiedelen, zoals bepaald in de Ordonnantie betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt, Artikel 26 octies, paragraaf 4).

Gereglementeerde uitrol

De uitrol gebeurt in overeenstemming met het wettelijk kader dat is vastgelegd in de ordonnantie over de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de Brusselse regering is goedgekeurd.

De installatie van de slimme meter in Brussel - in overleg met de regulator, Brugel - beantwoordt aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie (DEE).