Wie levert u energie als beschermde klant?

Sibelga wordt uw sociale energieleverancier, van zodra u erkend bent als beschermde klant.
Het leveringscontract met uw commerciële leverancier wordt bijgevolg opgeschort.

Op hoeveel energie heeft u recht?

Als sociaal leverancier levert Sibelga u elektriciteit aan het volle vermogen

U moet dan wel een betalingsplan overeenkomen met uw commerciële energielevancier en u houden aan het opgestelde betalingsplan.  Doet u dit niet, dan zal uw vermogen begrensd worden op 2300 watt voor een minimumperiode van 6 maanden.

Zolang u beschermd bent, mag uw commerciële energieleverancier geen verzoek tot onderbreking van energietoevoer indienen bij de Vrederechter.

De energie wordt u gefactureerd tegen het sociaal tarief zoals bepaald door de federale overheid.
Daartoe respecteert u de algemene leveringsvoorwaarden van Sibelga. 

U kunt meer info terugvinden over het sociaal tarief op de website van FOD Economie.

Voor elke herinnering en/of ingebrekestelling die verstuurd moet worden, wordt een administratieve kost aangerekend van 5,00 €. Deze is niet onderworpen aan BTW.

Hoe lang geniet u deze bescherming?

Het statuut van beschermde klant duurt niet eeuwig. Het gaat hier om een overgangsperiode om mensen met betalingsproblemen in staat te stellen oplossingen te vinden, met de bedoeling zo snel mogelijk naar een commerciële leverancier terug te keren.