OCTA+ stopt met de energielevering aan zijn Brusselse klanten

Als gevolg van de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen kan OCTA+ zijn klanten niet meer met gas en elektriciteit bevoorraden. Engie neemt de getroffen klanten over.

Vanaf 1 januari 2022 is het toegangscontract van Octa+ opgezegd.  Octa+ zal dus geen elektriciteit en gas meer leveren aan zijn respectievelijk 17 000 en 11 000 klanten.

Overname van de klanten door Engie

Engie zal alle getroffen klanten overnemen. Zij zullen verder kunnen rekenen op een energiebevoorrading.

Iedereen kan evenwel het type contract dat Engie aanbiedt, herzien (standaard EASY Indexed). De klanten kunnen zelfs een andere energieleverancier kiezen.

Meer informatie

Octa+ schrijft al zijn klanten aan om hen op de hoogte te stellen van de modaliteiten.  Op de website van de Brusselse regulator Brugel staat ook een bericht daaromtrent.

Veelgestelde vragen

1. Waarom mag ik niet langer energie aankopen bij de leverancier OCTA+?
De leverancier Octa+ heeft ons ingelicht dat hij geen gas- en elektriciteitsleververingen meer kan verzekeren vanaf 1 januari 2022.

Octa+ zal dus vanaf 1 januari 2022 geen energieleverancier meer zijn in Brussel.

2. Ik heb geen contract afgesloten met een andere leverancier. Wie gaat mij bevoorraden met energie vanaf 1 januari 2022?
Engie neemt op 1 januari 2022 alle Brusselse klanten van Octa+ over.

Engie gaat u dus vanaf 1 januari 2022 bevoorraden met gas en elektriciteit.

3. Kan ik dat weigeren?
Nee. Engie Electrabel is de vervangingsleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

Vindt er elk jaar een jaarlijkse opname van uw toegangspunt plaats? Niets belet u dan om na 1 januari 2022 van leverancier te veranderen. Vergelijk dus gerust de verschillende offertes en kies de leverancier(s) die het best aansluit(en) bij uw verbruiksprofielen. 

4. Wat met de gestorte voorschotten?
Octa+ zal een afrekening opmaken op 31 december 2021 op basis van een raming van de meterstanden op 31 december 2021 (die zullen als beginmeterstanden voor uw nieuw contract dienen).

5. Gaat Sibelga mijn meters afsluiten?
Neen, de continuïteit van de energievoorziening is gegarandeerd.

Octa+ zal u dan een factuur of een creditnota bezorgen op basis van 1) een raming van het verbruik tussen de laatste jaarlijkse opname en 31 december 2021 en 2) de gestorte voorschotten.

6. Welk tarief gaat Engie toepassen?
Voor de toegangspunten met jaarlijkse opname: Engie zal het Easy Indexed-tarief toepassen (tarieffiche beschikbaar op de website van Engie).

Voor de toegangspunten met maandelijkse opneming of tele-opneming: Engie zal een variabel geïndexeerd tarief toepassen zoals Brugel dat heeft goedgekeurd.

Klanten die het sociaal tarief genieten, cf. vraag 10 hierna

7. Welke leveranciers zijn nog actief in Brussel?
De lijst met leveranciers die actief zijn op de Brusselse markt vindt u op de website van de regulator Brugel.

Voer gerust een prijssimulatie uit op de vergelijker via www.brusim.be

8. Ik heb al een contract afgesloten met een andere leverancier of met Engie. Dat contract gaat in op 1 januari 2022.
In dat geval zal het niet worden geannuleerd. Dat contract wordt effectief op 1 januari 2022. 

9. Ik heb al een contract afgesloten met een andere leverancier of met Engie. Dat contract start na 1 januari 2022.
Engie zal uw toegangspunt op 1 januari 2022 overnemen. Dat zal de annulering van het eerder afgesloten contract tot gevolg hebben.

De leverancier met wie u een contract hebt afgesloten, zal achteraf uw toegangspunt kunnen overnemen. Daartoe neemt u na 1 januari 2022 contact op met die leverancier.

10. Ik geniet momenteel het sociaal tarief bij Octa+. Kan ik verder rekenen op dat sociaal tarief nu ik overstap naar Engie?

Ja (op voorwaarde dat u nog het sociaal tarief geniet in 2022). Het sociaal tarief zal niet meteen worden toegepast (Octa+, de overheden en Engie moeten gegevens uitwisselen en dat vraagt tijd). Het sociaal tarief zal dan retroactief worden toegepast vanaf 1 januari 2022. 

11. Ik heb een contract met Octa+ afgesloten. Dat gaat in op 1 januari 2022 of na 1 januari 2022.
Dat contract wordt geannuleerd. Uw huidige leverancier zal u verder bevoorraden met energie tenzij u een contract afsluit met een andere leverancier (buiten Octa+). 

12. Octa+ heeft me gemeld dat mijn vermogensbegrenzer kon worden verwijderd en dat een verzoek daartoe bij Sibelga werd ingediend.
Dat verzoek tot verwijdering van uw vermogensbegrenzer zal worden geannuleerd door de overname van uw toegangspunt door Engie of de leverancier van uw keuze. 

U zal bij Engie of bij de leverancier van uw keuze een nieuwe aanvraag tot verwijdering van uw vermogensbegrenzer moeten indienen.

13. Ik heb een kennisgeving van afsluiting gekregen met een effectieve datum > of = 1 januari 2022. Wat gaat er gebeuren?
De overname van uw toegangspunt door Engie op 1 januari 2022 zal dat verzoek tot afsluiting annuleren. Sibelga zal dus uw meter niet afsluiten.

14. Bij ontvangs van  Octa+-slotfactuur, merk ik op dat de meterstanden op 31.12.2021 een schatting zijn. Waarom is dat?

Gezien het grote aantal betrokken klanten en de te korte periode was Sibelga technisch niet in staat om de fysieke lezing van de meterstanden te organiseren of om brieven te versturen met de uitnodiging aan de klanten om hun meterstanden op 31.12.2021 mee te delen.

Daarom werd er een schatting van de meterstanden toegepast.

Ter herinnering, het principe van de schatting(dat met name ook van toepassing is wanneer de klant niet aanwezig is op de jaarlijkse meteropneming en niet ingaat op de verzoeken van Sibelga om zijn meeterstanden in te sturen) is enerzijds gebaseerd op het historisch verbruik en anderzijds op een theoretische verbruiksspreidingscurve in de tijd.

Indien u beschikt over meterstanden per 31.12.2021 of 01.01.2022 (gedateerde foto van de meter, bijvoorbeeld) en deze aanzienlijk verschillen van de geschatte meterstanden, aarzel dan niet om ze op te sturen naar Octa +, dat aan Sibelga zal vragen om het verbruik gefactureerd tot 31.12.2021 te corrigeren. Na validatie van deze nieuwe waarden door Sibelga, zal Octa + dan de eindfactuur herberekenen.