RenoClick, een springplank naar de energie-efficiëntie van de Brusselse openbare gebouwen

Deze week geeft Sibelga met de steun van Leefmilieu Brussel het officiële startschot voor haar uniek RenoClick-loket. RenoClick is het nieuwe programma voor de begeleiding van de Brusselse openbare instellingen die de energieprestaties van hun openbare gebouwen willen verbeteren. Dat grootschalige programma kwam tot stand onder impuls van Alain MARON, Brussels minister voor Klimaattransitie en Energie, met de steun van de Europese Unie via haar herstelplan, NextGenerationEU. Het opzet? Zorgen voor koolstofneutrale openbare gebouwen in 2040.

De Brusselse gebouwen, een stevige uitdaging

De Brusselse gebouwen, die voornamelijk vóór de jaren ‘60 opgetrokken zijn, behoren tot de meest energieverslindende in Europa. Die gebouwen alleen al nemen twee derde van het energieverbruik en de helft van de directe uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Gewest voor hun rekening. Voor de Brusselse regering is de renovatie van de gebouwen dan ook een topprioriteit. Om diegenen die hun gebouwen isoleren en renoveren, te ondersteunen, zal zij meer dan 350 miljoen euro (2021-2024) uittrekken, ongeacht of het gaat om Brusselaars, ondernemingen, sociale immobiliënkantoren, openbare instellingen ...

Doel: koolstofneutraal tegen 2040

Het Brussels Gewest telt ongeveer 2 500 openbare gebouwen (woningen niet inbegrepen) op zijn grondgebied. In 2040 moeten die gebouwen koolstofneutraal zijn om in te spelen op het plan Lucht-Klimaat Energie van het Brussels Gewest. Voor de (lokale, gewestelijke en communautaire) openbare instellingen is er namelijk een voortrekkersrol weggelegd. Zij geven het voorbeeld op het vlak van energierenovatie van hun gebouwenpark. Om hen te helpen, kreeg Sibelga van de minister van Klimaattransitie en Energie de opdracht hen via een uitgebreid programma te begeleiden: van de haalbaarheidsstudie tot de oplevering van de werf. Leefmilieu Brussel staat in voor de toekenning van de RenoClick-premies.

RenoClick, een volledig systeem om de renovatie van de Brusselse openbare gebouwen te omkaderen

De diensten die Sibelga reeds aanbood aan de openbare besturen - SolarClick en NRClick – werden samengebracht en uitgebreid in het kader van RenoClick. Het doel? De energietransitie van de Brusselse openbare gebouwen versnellen. Beide diensten kenden een aanzienlijk succes. Sinds zijn lancering in 2017 droeg SolarClick via 116 projecten bij tot het plaatsen van bijna 52 000 m² fotovoltaïsche panelen. Dat stemt overeen met 8,5 voetbalvelden. NRClick op zijn beurt is goed voor 70 publieke sites die uitgerust zijn met nieuwe HVAC-installaties. Dat levert elk jaar een besparing van zo’n 2 000 ton CO₂ op. 

In het verlengde van die programma’s ligt vandaag RenoClick, het unieke loket met een catalogus van 5 diensten:

  • HVAC-werken (verwarmingssystemen, productie van warm water, ventilatie en klimaatregeling). 
  • Aankoop van energie (aankoopcentrale voor energie). 
  • Zonne-energie en daken (installatie van fotovoltaïsche panelen met of zonder voorafgaande renovatie van het dak). 
  • SCAN (opvolging van het verbruik). 
  • Globale renovatie (grondige renovatiewerken van de bouwschil en de uitrusting van het gebouw).

Een uniek loket, watstaat voor één aanspreekpunt, ongeacht de uit te voeren werken. De voordelen? De taak van de openbare besturen vergemakkelijken en de renovatie van hun gebouwen aanzienlijk versnellen. Alle info is nu beschikbaar op het nieuwe platform. www.renoclick.be

RenoClick-premie 2023

Om die ambitieuze doelstellingen waar te maken, kunnen de openbare besturen ook rekenen op financiële steun. Hoe? Via de RenoClick-premie die in 2022 en 2023 wordt gefinancierd in het kader van het Europese herstelplan NextGenerationEU. Dit jaar wordt een bedrag van 16 miljoen euro ter beschikking gesteld van de openbare besturen die beslissen om hun gebouwen grondig te renoveren. In de toekomst zal er in andere financiële steun worden voorzien. Gedetailleerde informatie over de toekenning van de RenoClick-premie is terug te vinden op: https://renolution.brussels/nl/renoclickpremie