Sibelga jaarverslag 2023: de energietransitie versnellen

Voor Sibelga was 2023 een jaar in het teken van een versnelde transitie en een nauwe samenwerking.

Versnelling, vooreerst met het oog op de eerste deadlines van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderd zijn ten opzichte van 2008. Om dit te bereiken is de transitie versneld: vorig jaar werden 25.000 nieuwe slimme meters geïnstalleerd bij onze klanten. Tegen eind 2023 had Sibelga al 20% van de intelligente naar LED omgebouwde verlichtingspunten geïntegreerd in haar openbare verlichtingsnet. Bovendien beschikt een op de twee Brusselse klanten al over een oplaadpunt voor elektrische voertuigen binnen een straal van 150 meter..

Daarnaast, was er het leggen van een nauwer contact, omdat dialoog de sleutel is om deze versnelling voort te zetten en onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken. In 2023 hebben we onze banden met alle betrokken stakeholders versterkt door meer overleg, proactieve ontmoetingen, uitwisselingen en deelname aan werkgroepen.

Lees meer in ons jaarverslag