De Brusselse regering heeft Sibelga belast met het beheer van de implementatie van laadpalen op de openbare weg in de hele Brusselse agglomeratie tegen 2035.

Om de overgang naar minder vervuilende voertuigen te ondersteunen, heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om tegen 2035 11 000 laadpalen voor elektrische voertuigen te voorzien. Deze laadpalen zullen langs wegen maar ook op semiprivate grond worden geplaatst en zullen toegankelijk zijn voor het publiek. 

In 2022 kwamen er in het kader van dat ambitieuze project al 250 laadpalen bij, en dat was nog maar het begin! Begin 2023 koos Sibelga na een nieuwe offerteoproep voor EnergyVision om tegen het einde van het jaar 1.400 bijkomende laadpunten te installeren en uit te baten. Vanaf 1 januari 2024 heeft elke eigenaar van een elektrisch voertuig toegang tot een laadoplossing op minder dan 150 meter van zijn of haar thuisadres.

CO2-uitstoot met 75% verminderen tegen 2030

In juni heeft de Brusselse regering in eerste lezing de fasen 2025-2035 van haar lage-emissiezone goedgekeurd. Het beleid voorziet, voor de meeste voertuigen, in een uitfasering van diesel in 2030 en van benzine, LPG en CNG in 2035. Deze ingrijpende transformatie van het Brusselse wagenpark moet het mogelijk maken jaarlijks 110 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen en de vervoersgerelateerde CO2-uitstoot met 75% te verminderen tegen 2030

11.000 publiek toegankelijke laadpalen installeren tegen 2035

Een dergelijke beslissing impliceert evenwel dat er gelijktijdig ondersteunende maatregelen voor alternatieve oplossingen worden genomen, zoals het uitbouwen van een laadaanbod voor elektrische voertuigen. Daarom heeft het Gewest een gewestelijke visie aangenomen om de uitrol van laadinfrastructuur in Brussel te versnellen. Het is de bedoeling om tegen 2035 11.000 publiek toegankelijke laadpalen te installeren (op en naast de weg). Die uitrol zal weldra een boost krijgen.  

Sibelga, partner voor een duurzamere mobiliteit in Brussel

Na de installatie van een basisnetwerk van 250 laadpalen op de weg in het kader van het Charge.brussels-project, heeft het Gewest, op initiatief van minister van Leefmilieu Alain MARON, netbeheerder Sibelga de opdracht gegeven de uitrol van een openbaar net van laadpalen voor elektrische voertuigen te coördineren. Dat doet ze in samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Brugel, de VUB en het kabinet van de minister Mobiliteit. Eind 2022 telde dat net maar liefst 1 380 publiek toegankelijke laadpunten. Dat zijn er 10 per per km2.