Dat is een feit! Elektrische mobiliteit gaat hoe langer hoe meer haar stempel drukken op onze manier van leven. Maar wat met het Brusselse elektriciteitsnet? Is dat krachtig genoeg om die nieuwe uitdaging aan te gaan?

Jazeker! In een paar puntjes leggen we u uit waarom we voorbereid zijn op alternatieve mobiliteit ... 

Het Brusselse net is klaar om de opkomst van de elektrische mobiliteit aan te kunnen

Door de doorbraak van elektrische voertuigen, zal ons elektriciteitsnet te maken krijgen met verbruikspieken door het opladen van de batterijen van die voertuigen. Maar geen paniek! Ons elektriciteitsnet is vandaag zeer robuust en heeft een hoge capaciteitsreserve. Het is volledig in staat om de omschakeling van 20 à 30 % van het Brusselse wagenpark tegen 2030 aan te kunnen, zonder dat het huidige investeringsbeleid onderbroken moet worden. Lees alle details in de Baringa-studie van Synergrid. 

En na 2030? Bevoorradingszekerheid van het net gegarandeerd!

Sibelga bestudeert momenteel op welke manier ze het slim opladen kan integreren om buitensporige investeringen in het net na 2030 te vermijden. Het is van essentieel belang om over mechanismes te beschikken die de behoeften van de gebruikers in rekening nemen, zoals het slimme oplaadbeheer. Maar we moeten ook nadenken over oplossingen om het opladen te optimaliseren in functie van de groene energie die op het net beschikbaar is en in functie van de verbruikspieken.

Het 230V-net vormt geen rem voor elektrische voertuigen

230 V vormt geenszins een rem op de implementatie van elektrische voertuigen. Net als in andere grote Europese steden, zoals Oslo (pionier op het vlak van elektrische mobiliteit), is de spanning van het Brusselse net hoofdzakelijk 230 volt. Een spanningsniveau waarmee de automobilist die zich verplaatst, het equivalent van 20 km (het dagelijkse traject van een Brusselaar) kan opladen tegen 7,4 kW in 30 à 60 minuten tijd . Aan dit vermogensniveau zal elke elektrische wagen bovendien volledig opgeladen kunnen worden (0 tot 100%) in één nacht tijd.

Bereken de laadtijd in functie van het vermogen van uw voertuig 

Oslo, een stad vergelijkbaar met Brussel, maakte van het elektrisch voertuig een succesverhaal

Wist u dat in Oslo meer dan 40 % van de voertuigen al op elektriciteit rijdt? Vorig jaar vertegenwoordigden de elektrische voertuigen meer dan de helft van de verkochte voertuigen in Noorwegen. En toch valt het net van de stad Oslo te vergelijken met dat van Brussel vermits de exploitatie van het net er hoofdzakelijk gebeurt op 230 V.

Snel laden? 3000 elektriciteitscabinesmaken het mogelijk om 400 V aan te leveren

Tegelijk zullen alle laadpalen voor snel laden die op de openbare weg zijn geplaatst in strategische zones met een sterke rotatie (bv. commerciële verkeersaders ...), rechtstreeks aangesloten zijn op 400 volt via het net of via één van onze 3000 cabines, verdeeld over het hele grondgebied. Het elektriciteitsnet van Oslo toont aan dat die configuratie ruimschoots volstaat.

Bovendien krijgt de omschakeling naar 400 V in het geval van grote renovaties of nieuwe aansluitingen al zeker 20 jaar de voorkeur in de strategie van Sibelga. Dat maakt een soepele overgang mogelijk zonder zware financiële impact voor de Brusselaars.