Je kan er niet meer omheen. E-mobiliteit drukt steeds meer een stempel op onze manier van leven. Maar hoe zit het met het Brusselse elektriciteitsnet? Is dat wel krachtig genoeg om die nieuwe uitdaging aan te gaan?

Reken maar! Met de opkomst van elektrische voertuigen zullen er op het net verbruikspieken zijn als gevolg van het opladen van al die batterijen. Maar geen paniek! Ons elektriciteitsnet is vandaag zeer robuust en heeft een hoge capaciteitsreserve. Het is perfect in staat om de omschakeling van 20 à 30% van het Brusselse wagenpark tegen 2030 aan te kunnen, zonder dat het huidige investeringsbeleid daarom onderbroken moet worden.

Bevoorradingszekerheid gegarandeerd na 2030

Sibelga bestudeert momenteel verschillende oplossingen om buitensporige netinvesteringen na 2030 te vermijden. Mechanismen die rekening houden met de behoeften van de gebruiker zoals het slimme oplaadbeheer, zijn daarbij van cruciaal belang. Toch is het ook zaak om de laadoplossingen trachten te optimaliseren in functie van de verbruikspieken en de groene energie die op het net beschikbaar is.

230V-net is geen belemmering

230V vormt hoegenaamd geen rem voor de grootschalige uitrol van elektrische voertuigen. Net als in andere grote Europese steden wordt ook het net in Brussel hoofdzakelijk gevoed met 230 volt. Hiermee kan je het equivalent van 20 km opladen tegen 7,4 kW in 30 à 60 minuten tijd (het dagelijkse traject van een Brusselaar). Met een dergelijk vermogen zal elke elektrische wagen bovendien in één nacht tijd van 0 tot 100% opgeladen kunnen worden.

Oslo, een stad vergelijkbaar met Brussel

Wist je dat meer dan 40% van de voertuigen in Oslo al op elektriciteit rijdt? Vorig jaar was meer dan de helft van de verkochte voertuigen in Noorwegen elektrisch. Nochtans is het net van de stad Oslo niet veel verschillend van dat van Brussel vermits de exploitatie er hoofdzakelijk ook op 230 V gebeurt.

3000 elektriciteitscabines voor snel laden

Alle publieke laadpalen voor snel laden in strategische zones met een sterke rotatie (bv. commerciële verkeersaders ...) worden trouwens rechtstreeks aangesloten op 400 volt. Dit kan via het net of via één van onze 3000 cabines die verspreid staan over het hele grondgebied. Het elektriciteitsnet van Oslo toont aan dat die configuratie ruimschoots volstaat.

Daarnaast geeft Sibelga al meer dan 20 jaar de voorkeur aan de overstap naar 400V bij grootschalige renovaties of nieuwe aansluitingen. Dit zorgt voor een soepele overgang zonder aanzienlijke financiële gevolgen voor de Brusselaars.