Directiecomité

Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directiecomité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur ziet toe op de voorbereiding van de voorstellen tot besluiten die worden voorgelegd aan de Raad van bestuur en het Bestuurscomité. Hij bestuurt het directiecomité en beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité, onder leiding van de Algemeen directeur, is belast met het ontwikkelen van de strategie van Sibelga en het voorleggen van die strategie aan het Bestuurscomité.
Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van Sibelga en haar dochteronderneming BNO.

Het Directiecomité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risicobeheer en interne controle Het neemt alle besluiten betreffende de organisatorische structuur en keurt alle procedures goed. 

Composition

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zes departementsdirecteurs.

Algemeen directeur
Marie-Pierre FAUCONNIER

Chief Grid Operations Officer
Alain VANNERUM

Chief Client Officer
Catherine GAUDISSART

Chief Market & Asset Officer
Alain PIRET

Chief Talent & Legal Officer
Raphaël LEFERE

Chief Financial Officer
Laurent COPPENS

Chief ITBT Officer
Herbert CARRACILLO