Het Brussels energienetwerk degelijk beheren en onderhouden, stelt Sibelga jaar na jaar voor nieuwe uitdagingen. Ter illustratie vindt u hieronder enkele veelzeggende cijfers van 2018.

Elektriciteit

 • 717 638 leveringspunten
 • 4 614 205 MWh vervoerde elektriciteit
 • 6 424 km elektriciteitsnetten
 • 3 065 hoogspanningscabines 'net'

Aardgas

 • 510 050 leveringspunten
 • 10 035 459 MWh vervoerd gas
 • 2 918 km aardgasnetten
 • 466 gascabines 'net'

Financiële resultaten

 • Omzet:  € 313 miljoen
 • Investeringen: € 73 miljoen
 • EBIT (Earnings before interest and taxes): € 60 miljoen

Groenestroomcertificaten

Sibelga ontving 24 120 groenestroomcertificaten voor haar warmtekrachtkoppelingsinstallaties, samen goed voor een besparing van 6 359 ton CO2.

Sociale maatregelen

 • 3 520 leveringspunten beschikken over het statuut beschermde klant
 • 943 leveringspunten beschikken over het statuut "winterklant"
 • 383 klanten zijn voorzien van een vermogensbegrenzer

Openbare Verlichting

We beheren 85 297 straatlampen, verspreid over 1500 km gemeentelijke wegen.
Er worden jaarlijks 25 000 lampen vervangen. Dit gebeurt voornamelijk uit preventieve overwegingen, maar wordt ook mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van onze klanten die tijdig defecten melden.