Het Brussels energienetwerk degelijk beheren en onderhouden, stelt Sibelga jaar na jaar voor nieuwe uitdagingen. Ter illustratie vindt u hieronder enkele veelzeggende cijfers van 2017.

Elektriciteit

 • 710 838 leveringspunten
 • 4 672 786 MWh vervoerde elektriciteit
 • 6 417 km elektriciteitsnetten
 • 3 063 hoogspanningscabines 'net'

Aardgas

 • 507 651 leveringspunten
 • 10 025 285 MWh vervoerd gas
 • 2 913 km aardgasnetten
 • 461 gascabines 'net'

Financiële resultaten

 • Omzet:  € 321 miljoen
 • Investeringen: € 91 miljoen
 • EBIT (Earnings before interest and taxes): € 67 miljoen

Groenestroomcertificaten

Sibelga ontving 22 995 groenestroomcertificaten voor haar warmtekrachtkoppelingsinstallaties, samen goed voor een besparing van 5 788 ton CO2.

Sociale maatregelen

 • 3 691 leveringspunten beschikken over het statuut beschermde klant
 • 481 leveringspunten beschikken over het statuut "winterklant"
 • 27 884 klanten zijn voorzien van een vermogensbegrenzer

Openbare Verlichting

We beheren 83 557 straatlampen, verspreid over 1500 km gemeentelijke wegen.
Er worden jaarlijks 25 000 lampen vervangen. Dit gebeurt voornamelijk uit preventieve overwegingen, maar wordt ook mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van onze klanten die tijdig defecten melden.