Het Brussels energienetwerk degelijk beheren en onderhouden, stelt Sibelga jaar na jaar voor nieuwe uitdagingen. Ter illustratie vindt u hieronder enkele veelzeggende cijfers van 2020.

Elektriciteit

 • 727 172 leveringspunten
 • 4 129 682 MWh vervoerde elektriciteit
 • 6 428 km elektriciteitsnetten
 • 3 063 hoogspanningscabines 'net'

Aardgas

 • 513 554 leveringspunten
 • 9 388 738 MWh vervoerd gas
 • 2 929 km aardgasnetten
 • 471 gascabines 'net'

Financiële resultaten

 • Omzet:  € 323 miljoen
 • Investeringen: € 84 miljoen
 • EBIT (Earnings before interest and taxes): € 65 miljoen

Groenestroomcertificaten

Sibelga ontving 21 220 groenestroomcertificaten voor haar warmtekrachtkoppelingsinstallaties, samen goed voor een besparing van 6 199 ton CO2.

Sociale maatregelen

 • 3 995 leveringspunten beschikken over het statuut beschermde klant
 • 3 289 leveringspunten beschikken over het statuut "winterklant"
 • 95 klanten zijn voorzien van een vermogensbegrenzer

Openbare Verlichting

We beheren 86 590 straatlampen, verspreid over 1 500 km gemeentelijke wegen.
Er worden jaarlijks 25 000 lampen vervangen. Dit gebeurt voornamelijk uit preventieve overwegingen, maar wordt ook mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van onze klanten die tijdig defecten melden.