Sibelga, motor van de energietransitie voor Brussel

Onze strategische krachtlijnen 2020 – 2024

Meer dan ooit staat de energiesector voor ingrijpende veranderingen, zowel vanuit milieu-oogpunt als op technologisch, economisch en menselijk vlak. De energietransitie gaat dermate snel dat we van een echte revolutie mogen spreken. Onder invloed van 4 factoren – de decarbonisatie, de decentralisatie, de digitalisering en de vermindering van het energieverbruik – moet het energielandschap zich razendsnel heruitvinden.

En wat met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Onze visie voor Brussel tegen 2050 bevestigt dat wij een nog grotere voortrekkersrol moeten spelen in de energietransitie.

Hoe ziet sibelga de hoofdstad evolueren? 

Dankzij ons strategisch plan 2020 – 2024 en de 15 innoverende projecten die eruit voortvloeien, wil Sibelga concrete oplossingen aanreiken die de levenskwaliteit van alle Brusselaars verbeteren. 

Onze visie voor Brussel op lange termijn?  Minder energieverslindende gebouwen, gedeelde en 100% groene voertuigen, autonome wijken die hun energie produceren, delen en opslaan, voor een steeds koolstofarmere toekomst

Welke rol moet Sibelga de komende jaren vervullen?

Sibelga wil nog meer naar voren treden als distributienetbeheerder. Die corebusiness vormt nog steeds de basis van onze strategie en zal gelijk blijven lopen met de energietransitie.

Wij hebben deze strategische denkoefening gemaakt net omdat wij onze rol van distributienetbeheerder zo goed mogelijk willen blijven vervullen en verder willen voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders. En dat steeds in nauw overleg met de regulator en de bevoegde instanties. 

Download onze strategische krachtlijnen 2020 – 2024

'De energietransitie zal ingang vinden bij elke Brusselaar!' 

Dat gaf Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen directeur van ons bedrijf, alvast aan in een exclusief interview met het magazine Trends in januari 2020.

Ontdek het interview op de website van Trends of download de PDF-versie