De federale regering zal, in samenwerking met Elia (de transmissienetbeheerder elektriciteit), de vereiste maatregelen nemen om een waarschijnlijk stroomtekort zo goed mogelijk te beheren.

Als de beschikbare elektriciteit, ondanks massale invoer en inzet van alle productiemiddelen, niet volstaat om aan de vraag te beantwoorden, dan kan de federale regering maatregelen nemen om een stroomtekort te voorkomen.

Een afschakelplan wordt gerechtvaardigd in geval van een risico op een elektriciteitstekort dat tot een black-out zou kunnen leiden. De organisatie en uitvoering van het afschakelplan wordt geïnitieerd door Elia.  Sibelga, die de elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeelt, krijgt in dat geval haar instructies van Elia.    

Wat is een afschakelplan?  

Het is een gecoördineerde maatregel om de elektriciteitsvoorziening in bepaalde gebieden gedurende een bepaalde periode tijdelijk te onderbreken. 

Dit wordt gedaan om te voorkomen dat het elektriciteitsnet instort: een black-out.

Wanneer kan een afschakeling plaatsvinden? 

Dit kan vooral gebeuren bij koud weer, meestal tussen 16.00 en 20.00 uur, wanneer er veel elektriciteit wordt verbruikt

Wat zijn de preventieve maatregelen tegen een afschakeling? 

  • onderbreking van de bevoorrading van grote industriële verbruikers, met hun instemming; 
  • aanzetten van alle verbruikers (groot publiek incluis) tot minder verbruik in bepaalde tijdzones; 
  • verbod van bepaalde toepassingen op elektriciteit: lichtreclame, airco, … 
  • in laatste instantie, opzettelijke stroomonderbreking in bepaalde landelijke zones van het land. Dat heet « afschakeling ».

Welke gebieden zijn betrokken bij een eventuele stroomafschakeling? 

Het plan voor de afschaffing van de belasting wordt uitgevoerd in de minst verstedelijkte gebieden van het land. 

Brussel, dat dichtbevolkt is en een aanzienlijke economische activiteit kent, wordt niet getroffen: met uitzondering van twee kleine gebieden die niet door Sibelga (maar Fluvius) worden verdeeld.  Het betreft een klein deel van de gemeente Ukkel en 3 straten in Laken .  

Bekijk de lijst van betrokken straten in Brussel

Wat kan je doen om een afschakeling te voorkomen? 

De FOD Economie heeft een lijst met tips voor huishoudens opgesteld. Zij hebben betrekking op de verlichting, elektrische verwarming, elektrische apparaten en apparaten in stand-by modus. Er zijn ook specifieke tips voor bedrijven en instellingen.

Hoewel in Brussel geen afschakeling gepland is, worden de Brusselaars verzocht om solidair te zijn en stroomonderbrekingen in andere gebieden te vermijden.

Bekijk hier alle tips bij stroomschaarste

Hoe lang duurt een afschaking? 

Deze tijdelijke onderbreking van het elektriciteitsverbruik kan 3 tot 4 uur duren