De openbare verlichting tot uw dienst

Het lijkt zo gewoon. Iedere avond als het schemert, gaat het licht in de straat aan. Dit zorgt voor een behaaglijk en veilig gevoel in de verschillende wijken.

Een comfort dat u niet meer kunt wegdenken en dat Sibelga in stand houdt. Wij zorgen voor het onderhoud en de ontwikkeling van het verlichtingsnetwerk langs de gemeentelijke wegen.

Meer dan 85 770 lampen

Wist u dat het Brusselse openbareverlichtingsnet inmiddels meer dan 85 770 lampen telt? Door de groeiende aandacht voor voetgangers kent het aantal lichtpunten in de stad sinds 2005 een aanhoudende stijging. De lichtpunten zijn nu minder krachtig en worden lager geplaatst. Gevolg: er zijn er meer van nodig.

Alles voor een betrouwbaar netwerk

Door regelmatige en systematische bezoeken van iedere wijk kunnen wij bijna de helft van de defecten ontdekken en herstellen, nog vóór omwonenden er melding van maken.

Maar er zal zich altijd wel ergens een onverwacht defect voordoen. En dan kunt ook u uw steentje bijdragen. Wie anders is het best geplaatst om een defect aan de straatverlichting te melden?

Meld een defect aan de straatverlichting