De bijdrage voor openbaredienstverplichtingen (ODV) dient ter financiering de regionale politiek inzake:

  • het rationeel energiegebruik, met name de energiepremies;
  • het beheer van de groenestroomcertificaten;
  • de werking van de Brusselse energieregulator Brugel;
  • de 6 Energiehuizen.

Deze bijdrage wordt integraal doorgestort aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze wordt berekend op basis van het vermogen van uw aansluiting, uitgedrukt in kVA.
Professionele hoogspanningsklanten kunnen een aangifte doen ter wijziging van het ter beschikking gestelde vermogen.

Download onze presentatie over de ODV-bijdrage elektriciteit.

  Basis 2001
€/maand
ODV 2020
€/maand
ODV 2021
€/maand
ODV 2022
€/maand

Laagspanningsklanten

<= 1,44 kVA 0 0 0 0
> 1,44 kVA en <= 6 kVA 0,60 0,84 0,85 0,87
> 6 kVA en <= 9,6 kVA 0,96 1,35 1,36 1,39
> 9,6 kVA en <= 13 kVA 1,20 1,69 1,70 1,74
> 13 kVA <= 18 kVA 1,80 2,53 2,55 2,61
> 18 kVA en <= 36 kVA 2,40 3,37 3,40 3,48
> 36 kVA en <= 56 kVA 4,80 6,75 6,80 6,95
> 56 kVA 7,80 10,97 11,05 11,30

Hoogspanningsklanten

       
prijs per aangekondigde kVA 0,67 0,94 0,95 0,97