Elk jaar beslissen veel Brusselaars om hun eigen elektriciteitsproducent te worden.
Hebt u ook plannen in die richting? Gefeliciteerd!

Maar wat moet u precies doen om zonnepanelen of een WKK-eenheid te installeren? U komt het allemaal te weten in deze rubriek.

  1. Nieuwe installatie plaatsen?
  2. Technische vereisten en vermogensdrempels
  3. Ik produceer elektriciteit, en nu?

Hoe zit zo'n installatie nu eigenlijk in elkaar?

Meer uitleg over ieder element kan u onderaan de afbeelding terugvinden.

Installatie groene stroom

1. Fotovoltaïsche panelen

Fotovoltaïsche panelen zetten licht om in elektriciteit.  Lees hier meer over zonnepanelen.

2. Omvormer

In een fotovoltaïsche installatie zet de omvormer de gelijkstroom om in wisselstroom die compatibel is met het net. Voor de omvormers gelden strikte regels om te garanderen dat uw installatie compatibel is met het net.

U vindt de lijst van goedgekeurde omvormers (C10/26) op de website van Synergrid.

R. Ontkoppelingsrelais

(enkel voor installaties met een vermogen van meer dan 30 kVA)
Het ontkoppelingsrelais moet uw installatie en het stroomnet beschermen. Als er zich een probleem voordoet, wordt uw installatie door dat relais van het net afgeschakeld.

Het moet worden gekozen uit de lijst met het door Synergrid goedgekeurde materieel (C10/11 - C10/21 - C10/23 en bijlagen).

3. Groene meter

De groene meter is een bijkomende meter die meet hoeveel elektriciteit uw productie-installatie in totaal produceert. Hij wordt geleverd en geplaatst door uw installateur en moet in overeenstemming zijn met de meetcode van Brugel.  Zorg ervoor dat uw groene meter MID conform is!

Uw groene meterstanden kan u trimestrieel meedelen via greenmeter.sibelga.be.

4. Verdeelbord of zekeringenkast

Hier wordt de geproduceerde elektriciteit in de binneninstallatie van uw woning geïnjecteerd.

5. Bidirectionele slimme meter

In Brussel bepaalt de wet dat een meter niet mag 'terugdraaien'. Daarom plaatst men een digitale slimme bidirectionele meter.  Die zorgt ervoor dat hij afzonderlijk kan meten hoeveel u van het net afneemt (bv op momenten dat de zon niet schijnt), en hoeveel u op het net injecteert (als u dus meer produceert dan u op dat moment verbruikt).

Deze bidirectionele slimme meter vervangt uw traditionele meter. 

6. Distributienet van Sibelga

In de stad werken fotovoltaïsche installaties niet als geïsoleerde eilanden. Ze worden op een natuurlijke manier aangevuld door het distributienet van Sibelga, dat indien nodig extra energie levert of uw productieoverschot het net op stuurt.