Slimme meters

Waarom slimme meters?

Wat zijn vandaag de voordelen van de slimme meter voor u?
Waarom installeert Sibelga slimme meters?

De slimme meter - Wat is dat precies?

Wat is een slimme meter?

De Smart Meter - Klantenpoorten (P1 en S1)

Wat zijn de klantenpoorten (P1 en S1)?
Welke toestellen kan ik gebruiken om mijn gegevens van de slimme meter vast te leggen?

Wettelijk kader

Welk wettelijk kader geldt er voor de slimme meters in Brussel?
Kan ik de plaatsing van een slimme meter weigeren?

Doelpubliek / Voor wie?

Heeft de slimme meter betrekking op mij?
Kan ik een slimme meter aanvragen?

De kosten

Wat kost de plaatsing van een slimme meter mij?
Heeft de uitrol van de slimme meters een financiële impact op de Brusselaars?

De slimme gasmeter

Installeert Sibelga slimme gasmeters?

Gezondheid

Heeft de slimme meter een negatieve impact op de gezondheid, het milieu ...?
Verhoogt de slimme meter de blootstelling aan elektromagnetische golven?

Bedrijfszekerheid

Is de bedrijfszekerheid van de slimme meter gegarandeerd? Hoe?

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoe garandeert Sibelga de bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer?
Als ik een slimme meter heb, weet men dan welke elektrische toestellen ik gebruik?
Als ik een slimme meter heb, weet men dan wanneer ik thuis ben?

Veiligheid van de gegevens

Wat doet Sibelga om de veiligheid van mijn gegevens te garanderen?

Prosumenten / Injectie en slimme meter

Meterstanden 'injectie' en 'verbruik'. Wat betekent dat?
Ik wil prosument worden. Heb ik een slimme meter nodig?
Ik ben prosument. Welke voordelen biedt de slimme meter mij?

Opname / Aflezing / Facturering met een slimme meter

Onlangs plaatste Sibelga een slimme meter bij mij. Komt er dan nog een meteropnemer langs om mijn meterstanden op te nemen?
Hoe lees ik mijn verbruiksgegevens (meterstanden) af op de slimme meter?
Waarmee komen de cijferreeksen op mijn meter overeen? Moeten alle meterstanden opgenomen worden?
Facturering: wat verandert er met de slimme meter?
Neemt de slimme meter mijn verbruik op of voert hij ook technische handelingen uit op afstand (opening...)?

Praktische info

Hoe weet ik of mijn slimme meter gesloten is?
Waar kan ik mijn meternummer terugvinden? Wat houdt dat nummer precies in?
Welke informatie kan ik aflezen van het display van mijn slimme meter?
Bestaan er verschillende types slimme meters?
Werkt de slimme meter bij stroomonderbrekingen?
Moet de slimme meter opnieuw ingesteld worden na een stroomonderbreking?
U hebt een slimme meter, maar geen elektriciteit meer. Wat moet u doen?
U hebt geen stroom meer en uw vermogensschakelaar is ingeschakeld. Is dat normaal?é

Installatiewerken

Wie komt mijn slimme meter plaatsen?
Zal mijn elektriciteit onderbroken worden tijdens de vervanging van mijn huidige meter door een slimme meter? Hoe lang?