De huishoudelijke klanten, die voldoen aan de voorwaarden bepaald door de ordonnantie, en bevoorraad worden door de sociaal leverancier van 1 oktober tot 31 maart*, worden winterklanten genoemd. In die periode levert Sibelga hen energie tegen bijzondere voorwaarden.

*Die periode kan elk jaar bij regeringsbesluit worden verlengd in functie van de weersomstandigheden.

Die maatregel, die is toevertrouwd aan Sibelga door de Ordonnantie over de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil vermijden dat de huishoudelijke klanten in de winter zonder energie zouden vallen. In die periode staat Sibelga tijdelijk in voor hun gas- en elektriciteitsbevoorrading. Sibelga wordt dan standaard sociaal leverancier voor deze klanten

Wie zijn de winterklanten?

Het kan gaan om drie soorten van klanten:

  • De huishoudelijk klanten die veroordeeld zijn tot een meterafsluiting tijdens de winter als gevolg van een gerechtelijk besluit naar aanleiding van een vordering door hun commercieel leverancier.
  • De huishoudelijke klanten die in de winterperiode op het einde van hun contract komen en van wie het contract met de commercieel leverancier niet wordt verlengd.
  • De huishoudelijke klanten zonder contract in de winter en voor wie het OCMW van oordeel is dat de levering in de winter nodig is.

Het gaat niet om:

  • Klanten van wie de levering om veiligheidsredenen moet worden onderbroken
  • Klanten die verhuizen naar een nieuwe woning en hun situatie niet regulariseren. Deze klanten verbruiken energie zonder contract.

Hoe wordt men winterklant?

In de winterperiode, van 1 oktober tot 31 maart*, kan Sibelga vanwege het OCMW de vraag krijgen om aan een bepaalde klant energie te leveren tegen het sociaal tarief.  

Tijdens diezelfde periode, wanneer wij een aanvraag ontvangen tot afsluiting, toegestaan door de rechter, of een aanvraag tot stopzetting van het contract, zonder regularisering – zonder dat er een nieuw contract wordt afgesloten met een commercieel leverancier,  wordt de klant een winterklant en levert Sibelga hem gas en/of elektriciteit tegen het sociaal tarief, tot 31 maart*, datum van het einde van de winterperiode. 

Wat gebeurt er op het einde van de winterperiode?

De winterperiode eindigt op 31 maart*. Wij sturen een brief naar de winterklant om hem in te lichten dat de levering tegen het sociaal tarief binnenkort ten einde loopt. Wij vragen hem zijn situatie te regulariseren en vóór 1 avril een nieuw energiecontract af te sluiten met de commercieel leverancier van zijn keuze.

Doet hij dat niet, dan starten wij de procedure tot afsluiting van zijn meters, waardoor zijn gas- en elektriciteitstoevoer zal worden afgesloten.

Welk tarief wordt hen aangerekend?

De winterklanten worden gefactureerd tegen het sociaal tarief.

Geen bescherming meer na de winterperiode

Op het einde van de winterperiode, dat is vanaf 1 april*, stopt de beschermingsmaatregel. Als de klant zijn situatie niet in orde heeft gebracht bij de leverancier van zijn keuze, worden zijn meters afgesloten.