Uw energieproductie delen met alle bewoners van een gebouw of mede-eigendom is nu mogelijk dankzij energiedelen.

Als een gebouw of mede-eigendom elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, zijn deze panelen vaak gekoppeld aan de meters van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Denk aan de lift, de gangen, garages, enz.

Het overschot dat niet door de gemeenschappelijke delen wordt verbruikt, wordt weer op het distributienet geïnjecteerd.

In plaats van dit overschot aan elektriciteit op het distributienet te injecteren en te verliezen, kan je het nu delen met alle bewoners van het gebouw. 

Het systeem van het delen van energie in hetzelfde gebouw is wat wij ook wel "actieve afnemers die gezamenlijk handelen." noemen.

Wie zijn de deelnemers?

In het geval van een gebouw zijn de deelnemers in wezen de producent, de meter(s) van de gemeenschappelijke delen, de verschillende appartementen en eventueel de winkels. 
Er zijn geen beperkingen zolang alle deelnemers in hetzelfde gebouw zijn.

Tegen welke prijs kan de energie gedeeld worden?

Je bepaalt zelf de prijs voor het deel "energie" van elektriciteit die je deelt.  Deze prijs wordt vastgesteld in een overeenkomst tussen de deelnemers.   

Je kunt de elektriciteit zelfs gratis delen indien gewenst. 

Hou er rekening mee dat er nog steeds nettarieven van toepassing zijn.  Meer informatie hierover in onze distributietarieven

Is het interessant in mijn geval?

 • Zorg er allereerst voor dat je de productie van jouw zonnepanelen direct maximaal benut. Het is altijd interessanter om de energie die je zelf produceert ook zelf direct verbruikt.  
 • Ten tweede, zorg ervoor dat de verbruikers van de overtollige energie op hetzelfde moment verbruiken als jij injecteert.  Als de deelnemers allemaal hetzelfde consumptietijdprofiel hebben, zal het delen minder interessant zijn. 

De facilitator van Leefmilieu Brussel biedt heel wat tools aan om je hierbij te helpen.

Ik ben geïnteresseerd !

 

De voorwaarden

 • De gedeelde elektriciteit moet afkomstig zijn van een hernieuwbare bron 
 • De uitwisseling kan alleen plaatsvinden tussen 2 (actieve) klanten
 • De deelnemers moeten zich in hetzelfde gebouw bevinden. Zij moeten aan Sibelga bewijzen dat dit in overeenstemming is met de eigendomsdefinitie.
 • De productie-installatie bevindt zich in of op het gebouw waarin de actieve klanten zich bevinden
 • Idere deelnemer moet over een slimme meter beschikken of hem laten installeren
 • De deelnemer die eigenaar is van het injectiepunt (of de door hem aangewezen derde) wordt het single point of contact (SPOC) van Sibelga en zich bij Sibelga kenbaar maken.
 • Als er meerdere producenten zijn, wijzen zij één contactpersoon aan (één van hen of een derde)
 • Tussen de 2 deelnemers wordt een overeenkomst ondertekend om de voorwaarden voor het delen te regelen
 • De voorwaarden ten aanzien van Sibelga zijn vastgelegd in het technisch reglement.

Nuttig om te weten

 • Niet iedereen in het gebouw hoeft deel te nemen (ze kunnen beslissen als het delen al begonnen is)
 • Het is niet nodig een rechtspersoon op te richten om het energiedelen te organiseren 
 • De eigenaar van de installatie mag een derde-investeerder zijn
 • Je kunt het beheer van het energiedelen overlaten aan een derde (gegevensverwerking, facturering, enz.) , zonder dat deze derde als actieve klant wordt beschouwd.