Produceer je groene energie? Om je energieproductie te valoriseren, is er een speciale meter nodig, de 'groene meter'. Die geeft je de groene meterstanden die je online moet invoeren om groenestroomcertificaten te verkrijgen.

Naast een belangrijk ecologisch aspect zorgt de productie van groene elektriciteit ook voor opbrengsten. Een goed idee dus om je eigen groene energie op te wekken.

Enerzijds verbruik je lokaal je eigen energie, en anderzijds kan je gedurende de eerste 10 jaar van groenestroomcertificaten genieten.

De groene meter meet je productie van groene energie 

Bij de installatie van je zonnepanelen, plaatste je installateur ook een nieuwe meter (niet te verwarren met de meter die Sibelga plaatst).

Die meter, die we de groene meter noemen, meet de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt geproduceerd door je productie-installatie.
Het is immers de totale productie die als basis wordt gebruikt voor de berekening van de toekenning van je groenestroomcertificaten.  

Een voorbeeld?

  • Je zonnepanelen hebben op één jaar tijd 1 000 kWh geproduceerd.
  • Zelf verbruikte je hiervan 300 kWh. Je injecteerde dus 700 kWh weer op het net.
  • Je ontvangt daarentegen groenestroomcertificaten voor de 1000 kWh die werd geproduceerd.

De groene meterstand: in te voeren in Green meter

De groene meterstand is de meterstand die je groene meter aangeeft. Die meterstand is een registratie van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt geproduceerd door je fotovoltaïsche panelen of warmte-krachtkoppelingsinstallatie.  

Je kan die meterstand maximum 4 keer per jaar invoeren in de applicatie Green Meter van Sibelga (in maart, juni, september en december). Dat is noodzakelijk om je groenestroomcertificaten te ontvangen.  

Wees gerust, we sturen je elk trimester een mail om je eraan te herinneren je groene meterstanden in te voeren. Je hebt een maand de tijd om de cijfers van je meter in te voeren. Doe je dat niet, dan moet je wachten tot het volgende trimester om je productie te kunnen valoriseren.

3 voorwaarden om groenestroomcertificaten te verkrijgen

Als je je eerste groenestroomcertificaten wil ontvangen, moet je eerst aan deze 3 voorwaarden voldoen: 

  1. Een attest van Sibelga verkrijgen nadat je installateur van fotovoltaïsche panelen of warmte-krachtkoppeling je groene meter heeft geplaatst. 
  2. De validatie van je groene meter door Brugel verkrijgen.
  3. Je groene meterstanden invoeren op greenmeter.sibelga.be

Om de productie van groene elektriciteit te ondersteunen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de markt voor groenestroomcertificaten opgestart.
Na het invoeren van je groene meterstanden in de applicatie Green meter van Sibelga, berekent Brugel het aantal groenestroomcertificaten waar je recht op hebt. Daarna kan je je certificaten terugvinden op de daartoe bestemde site van Brugel. 

Groenestroomcertificaten doorverkopen in Brussel, eenvoudig en snel

Zodra je de groenestroomcertificaten in handen hebt die Brugel heeft afgeleverd, kan je ze doorverkopen aan een energieleverancier.  
Je vindt de lijst met aankopers van groenestroomcertificaten op de site van Brugel. Je kiest zelf aan welke actieve leverancier in het Brusselse Gewest of welke tussenpersoon je je certificaten verkoopt.

Je installatie is in 7 jaar tijd rendabel dankzij je energieproductie en het doorverkopen van je groenestroomcertificaten. 

Wist je dat je voor heel dit proces een beroep kan doen op een tussenpersoon? Het voordeel van zo'n derde investeerder is dat die heel het beheer voor jou in handen neemt: van de invoering van de meterstanden tot het doorverkopen van de groenestroomcertificaten.