Ontdek hoe jouw slimme meter werkt, welke gegevens Sibelga kan zien en hoe deze beschermd worden. We waarborgen jouw privacy, zetten ons in voor cyberveiligheid en respecteren strikte stralingsnormen. Jouw vertrouwen is onze prioriteit.

1. Hoe worden je verbruiksgegevens uitgelezen?

Automatisch uitlezen van je verbruiksgegevens

De slimme elektriciteitsmeter laat in principe toe om gegevens automatisch uit te lezen. Conform de Ordonnantie Elektriciteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat deze functie in Brussel echter standaard op 'uit'. Dit betekent dat wij als netbeheerder je data niet vanop afstand kunnen lezen. Activeer deze optie zelf meteen na installatie. Die biedt namelijk vele voordelen:

  • je leverancier kan een correcte factuur opmaken
  • wij kunnen op termijn vanop afstand aanpassingen aan de meter uitvoeren (bvb. openen)
  • je krijgt meer grip op je verbruik dankzij onze gratis energiemanager app, die weldra beschikbaar is 
  • je helpt mee aan een beter beheer van het Brussels energienet 

Lees meer over de voordelen van de slimme meter

In een aantal uitzonderlijke gevallen wordt het automatisch uitlezen van gegevens WEL standaard geactiveerd:

Hoe geef je toestemming om je verbruiksgegevens automatisch te laten uitlezen?
In de loop van 2024 zal onze gratis My Sibelga App beschikbaar zijn, dan kan je dit vanuit de app zelf doen.

Lokaal uitlezen van je verbruiksgegevens

De slimme meter beschikt over een P1-poort. Die staat standaard open. Met specifieke apparatuur die je op deze P1-poort inplugt kan je je verbruiksgegevens lokaal uitlezen. 

Via de P1-poort heb je evenwel enkel toegang tot de instant vermogens- en meterstandwaarden en krijg je dus geen verbruikshistoriek te zien. Het lokaal uitlezen van de verbruiksgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid en met apparatuur (al dan niet verbonden met het internet) die jij hebt gekozen. Onze privacy policy is hier dus niet van toepassing. 

Meer info over apparaten waarmee je jouw gegevens lokaal kan uitlezen 

2. Welke verbruiksgegevens ziet Sibelga?

Je slimme meter meet alleen hoeveel energie je verbruikt tijdens een bepaalde periode. Of als je zonnepanelen hebt, eveneens je injectie op het net. Welke data precies kunnen worden uitgelezen hangt af van het feit of je al dan niet toestemming hebt gegeven voor het uitlezen vanop afstand.

MET toestemming voor het uitlezen van de meter

Dan zien wij als netbeheerder de volgende info :

  • meterstandencurves (kWh)
  • dagelijkse meterstanden (kWh)
  • gegevens over de spanning (Volt)

Bij de nieuwste type meters (211) omvat de verbruikshistoriek:

  • 30 dagen voor meterstandencurves
  • 60 dagen voor dagelijkse meterstanden
  • 10 dagen voor spanningsgegevens (power quality)

ZONDER toestemming voor het uitlezen van de meter

In dit geval zijn enkel de spanningsgegevens (power quality) van het elektriciteitsnet zichtbaar. Het gaat dus niet om je persoonlijke verbruik.

Goed om te weten

Noch Sibelga, noch je leverancier zien wat je verbruikt per toestel.
Ook niet wat je leefgewoonten zijn, bvb.of je kookt of onder de douche staat. 

3. Wanneer worden je verbruiksgegevens uitgelezen?

Als je toestemming hebt verleend om jouw gegevens vanop afstand uit te lezen, wordt dit 1 keer per dag gedaan. In geval van communicatieproblemen met de meter kan dit meermaals per dag zijn.

De volledig beschikbare historiek wordt niet dagelijks uitgelezen. Die is enkel belangrijk bij een eerste uitlezing van de meter of indien er recurrente communicatieproblemen zijn.

4. Wat doet Sibelga met jouw verbruiksgegevens?

Wij leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming na bij het gebruik van je gegevens. Sibelga zal deze onder geen beding aanwenden voor commerciële doeleinden. Lees er meer over in onze privacy policy

Slechts in zeer specifieke gevallen worden verbruiksgegevens gedeeld met derde partijen :

Op jouw eigen vraag: 

Als gebruiker is het mogelijk om derde partijen toegang te geven tot jouw verbruiksgegevens. Bijvoorbeeld omdat je wil dat jouw energieleverancier je energieverbruik onder de loep neemt.

Op vraag van overheidsinstanties: 

Onder strikt wettelijke voorwaarden kunnen overheidsinstanties toegang krijgen tot het verbruiksprofiel van bepaalde klanten (bvb. in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

5. Cyberveiligheid : hoe communiceert de slimme meter?

Je slimme meter verstuurt de verbruiksgegevens via het LTE-netwerk. Deze communicatiemethode, ook wel bekend als 4G of Long Term Evolution, verbetert de communicatie op plaatsen met een zwak signaal, zoals kelders. Dit vergroot de kans op succesvolle verbindingen aanzienlijk. 

De informatie via LTE wordt bovendien niet in één keer verzonden, maar in kleine stukjes. Gedurende het hele proces worden alle verbruiksgegevens versleuteld voor extra beveiliging.

Wist je dat ?

Sibelga voert regelmatig studies uit naar mogelijke (cyber)veiligheidsrisico’s van de slimme meter. Die beperken zich niet tot het verzamelen van data of de gebruikte communicatiemethodes, maar gaan ook over het ontvangen en opslaan van deze gegevens in ons datacenter.

Op basis van dit onderzoek treffen wij een reeks organisatorische en technische maatregelen om de veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Sibelga doet dit telkens in samenspraak met de andere Belgische netbeheerders (Fluvius, Ores en Resa) die over dezelfde type meters beschikken.

6.  Stralingsnormen bij de slimme meter 

Bij elektrische apparaten is altijd sprake van enige mate van elektromagnetische straling. De straling van de slimme meters die Sibelga heeft geïnstalleerd, beantwoordt aan de geldende normen in het Brussels Gewest.
De CE-markering op de meter garandeert trouwens dat de emissieniveaus voldoen aan de Europese normen.

Een straling 100x lager dan de norm

Een onderzoek van de Universiteit Gent, in opdracht van Leefmilieu Brussel, toonde aan dat de hoogste gemiddelde stralingswaarde gemeten op 40 cm van de slimme meter slechts 0,9% bedroeg ten opzichte van de geldende norm in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (6 V/m bij 900 MHz).

Met andere woorden, de gemiddelde veldwaarden zijn minstens honderd keer lager dan de norm. Hoe verder je je trouwens van de meter bevindt en hoe meer obstakels (bv. muren), hoe zwakker de elektromagnetische straling wordt. In de meeste gevallen bevindt de meter zich in de kelder.

Goed om te weten is dat de Brusselse stralingsnormen reeds de strengste van het land zijn en ook lager liggen dan wat Europa aanbeveelt. Bovendien stuurt de meter slechts gedurende enkele seconden per dag gegevens door. Daarom is de hoeveelheid straling afkomstig van slimme meters uiterst beperkt.