Sinds 2020 is een capaciteitscomponent opgenomen in laagspanningselektriciteit, in de distributietarieven, d.w.z. op het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de kosten voor het gebruik van het Sibelga-net. 

Die vaste jaarlijkse capaciteitsterm geldt voor alle residentiële en professionele klanten van wie de meters eenmaal per jaar worden opgenomen. Hij hangt af van de technische kenmerken van de afsluiting en staat volledig los van de meetgegevens en het gefactureerde verbruik.

De invoering van die capaciteitsterm op de factuur heeft tot doel de kosten billijker te verdelen onder de gebruikers en de markt voor te bereiden op de energietransitie. Daar is voor Sibelga, de beheerder van de Brusselse distributienetten voor gas en elektriciteit, een belangrijke rol weggelegd.

Waarom een capaciteitscomponent in Brussel?

Het gebruik van de elektriciteitsdistributienetten is aan het veranderen. Sommige klanten produceren lokaal elektriciteit en herinjecteren een deel van hun productie in het net. Andere klanten plaatsen warmtepompen of installeren laadpalen voor hun elektrische auto. De energietransitie is volop aan de gang!

Om een betrouwbaar net aan te bieden en tegelijkertijd te voldoen aan die nieuwe behoeften, zijn er meer investeringen en aanzienlijke onderhouds- en exploitatiekosten vereist. Met de capaciteitscomponent zullen deze kosten beter worden doorberekend aan alle gebruikers van het elektriciteitsnet, naargelang van hun gebruik en hun nood aan elektrische vermogen. 

Om de impact op jouw factuur te beperken en tegelijkertijd op een verantwoorde manier bij te dragen aan de energietransitie, kan je actie ondernemen! Hoe?

Een capaciteitscomponent: wat betekent dat?

De capaciteitscomponent is gebaseerd op het ter beschikking gestelde vermogen (uitgedrukt in kVA)

In de praktijk betekent dit het volgende voor jouw factuur:

 • een deel van de distributiekosten wordt (sinds 1 januari 2020) gefactureerd op basis van het ter beschikking gestelde aansluitingsvermogen (in kVA) ter hoogte van de meter, en niet langer op basis van het verbruikte aantal kilowattuur (kWh), zoals dat vroeger het geval was.  
 • de andere componenten van de distributiekosten blijven evenredig met je werkelijke verbruik, met uitzondering van de term met betrekking tot de meet- en telactiviteit, die ook vast is. 

Twee verschillende tarieven, afhankelijk van het ter beschikking gestelde vermogen

Voor de capaciteitscomponent, gebaseerd op het contractuele vermogen, worden er twee tarieven in aanmerking genomen:

 • Bedraagt je aansluiting minder dan 13 kVA? 
  Je betaalt € 26,71 per jaar (excl. btw - tarief 2022).
 • Bedraagt je aansluiting meer dan 13 kVA?
  Je betaalt € 53,41 per jaar (excl. btw - tarief 2022).

Wie bepaalt het beschikbare vermogen van mijn meter?

Het vermogen dat Sibelga ter beschikking stelt, contractueel vermogen genoemd, stemt overeen met de formele aanvraag van de klant/bouwpromotor op het ogenblik van de werken om de woning of het gebouw aan te sluiten op het distributienet. 

Dat contractuele vermogen wordt dus bepaald op basis van de elektriciteitsbehoeften die de aanvrager aangeeft – een klant die een deel van zijn elektriciteit produceert of die over een laadpaal voor elektrische voertuigen beschikt, zal niet dezelfde vermogensbehoeften hebben als een andere klant – en dat wordt op het terrein weerspiegeld door de technische kenmerken van zijn aansluiting – type stroomvoorziening (230 V - 400 V), type beveiliging (zekering - vermogensschakelaar) en kaliber van de meter. 

In het algemeen is voor een standaardwoning 9,2 kVA ter beschikking gesteld/contractueel vermogen voldoende. Voor een enkelfasige aftakking van 230 volt komt dit overeen met een meter met een vermogensschakelaarbeveiliging van 40 ampère. De klant zal dus meerdere machines tegelijk kunnen laten werken, tot een limiet van ongeveer 9 kilowatt (kW). Daarboven bestaat het risico dat de beveiliging stroomopwaarts van de meter in werking treedt (of, anders gezegd, 'dat de zekeringen springen'). 

Het vermogen dat ter beschikking van de klant wordt gesteld, wordt dus niet eenzijdig door Sibelga bepaald.

Hoe kan je de impact van de capaciteitsterm op je factuur beperken?

Door te vermijden dat je een versterking van je aftakking moet vragen! 

 • Door intelligenter elektriciteit te verbruiken 
  • Beschik je over zonnepanelen? Verbruik dan de elektriciteit die je produceert op het moment dat je die produceert.
  • Heb je een elektrisch voertuig? Laad dan je voertuig dan 's nachts op en spreid je vraag naar elektriciteit buiten de piekuren.
  • Surf naar energids.be voor meer tips. 
 • Door je elektriciteitsverbruik te verminderen om de installatie van onnodig vermogen te vermijden 
 • Door 'intelligente' apparatuur te installeren die het gewenste comfort kan bieden en tegelijkertijd kan werken op het moment dat de vraag op de netten het kleinst is, of die zich automatisch kan aanpassen als de netten bijna verzadigd zijn.
 • Door aan Sibelga te vragen om de meter gratis af te sluiten als je geen elektriciteit verbruikt.

Hoe weet ik of mijn aftakking (> 13 kVA) overgedimensioneerd is? 

Vraag aan je elektricien om de stroom ter hoogte van je meter te meten terwijl je zoveel mogelijk apparatuur laat werken die mogelijk op hetzelfde moment in gebruik kan zijn.

Als je aftakking overgedimensioneerd is, kan je vragen om die te verlagen naar minder dan 13 kVA en zal je geld besparen.