Hieronder geven wij onze tarieven voor het gebruik van de gasdistributienet. Deze tarieven werden goedgekeurd door de Brugel, de regionale regulator.

Hoe onze tarieven tot stand komen kan je terugvinden op de website van Brugel.  Deze worden om de 5 jaar opnieuw herzien volgens een methode die door Brugel wordt opgesteld.

Uiteraard kunnen er bepaalde elementen van deze tarieven worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van specifieke kosten die ook door Sibelga worden gedragen (denk aan belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, …).

De huidige regulatoire periode waarvoor de tarieven zijn vastgelegd is 2020 tot en met 2024.  Lees hier ook alle toepassingmodaliteiten voor deze periode.

De tarieven verschillen volgens klantencategorie

Elke klant wordt ondergebracht in een tariefcategorie op basis van:

  • het verbruiksvolume
  • het soort meteropneming (jaarlijks, maandelijks of elk uur)

Wat zijn deze verschillende categorieën?

  • T1: Verbruikers van 0 tot 5000 kWh/jaar
  • T2: Verbruikers van 5001 tot 150 000 kWh/jaar
  • T3: Verbruikers van 150 001 tot 1 000 000 kWh/jaar
  • T4: Verbruikers van 1 000 001 tot 10 000 000 kWh/jaar
  • T5: Verbruikers met meer dan 10 000 000 kWh/jaar

Distributietarieven gas

Distributietarieven gas 2024
Download de tarieffiche
Download document