Het compensatieprincipe voor klanten die zelf stroom produceren (prosumers), wat is dat?

U weet het misschien: in Brussel is het principe van ‘terugdraaiende meters’ verboden. 

Bij prosumers (klanten die hun eigen groene stroom produceren via bijvoorbeeld zonnepanelen) plaatst Sibelga bidirectionele meters. Die elektronische meters registreren enerzijds de afgenomen elektriciteit van het net, en anderzijds de overtollige geproduceerde elektriciteit die weer op het net wordt geïnjecteerd. 

Voor klanten met een productie-installatie van maximaal 5 kW (maximumvermogen gemeten aan de uitgang van de omvormer), werd tot nog toe voor de opmaak van hun energiefactuur de hoeveelheid in het net geïnjecteerde elektriciteit in mindering gebracht van de hoeveelheid afgenomen energie.

Afgenomen elektriciteit - geïnjecteerde elektriciteitsproductie = gefactureerde elektriciteit (kWh)

Dat noemen we het compensatieprincipe. De stroom die u extra produceert en in het net injecteert, wordt ‘virtueel’ in mindering gebracht van de elektriciteit die u van het net afneemt.  

Komt die berekening uit op een negatief getal, dan wordt dat resultaat tot nul herleid.

Einde van het compensatieprincipe 

 • In januari 2020 werd de compensatie al afgeschaft voor het deel ‘distributiekosten’ van uw factuur (lees meer op Brugel.brussels).
 • Vanaf november 2021 valt de compensatie ook weg voor het deel ‘energie’.  

Waarom?

Het is de bedoeling dat alle verbruikers, met of zonder zonnepanelen, op een billijke manier bijdragen in de netkosten.

Praktisch: een bijkomende meteropname

Om een einde te stellen aan het compensatieprincipe, start er vanaf midden september 2021 een uitzonderlijke meteropname. Zelfs wanneer in uw gemeente de jaarlijkse meteropname net werd uitgevoerd.

Bent u afwezig? In dat geval wordt er een bericht achtergelaten met de vraag om ons zelf uw meterstanden mee te delen. Zonder meteropname, worden de meterstanden voor de afname en injectie geraamd. 

We rekenen er dus op dat u onze meteropnemers toegang verstrekt.

Wat is de impact op uw factuur?

 • U zal de energiekosten  betalen voor al de elektriciteit die u van het net afneemt, ongeacht de elektriciteit die u injecteert. 
 • U zal de net-, transmissie- en distributiekosten betalen op al de elektriciteit die u van het net afneemt, ongeacht de elektriciteit die u injecteert. 
 • Valorisatie van de geproduceerde stroom die u herinjecteert in het net: uw huidige leverancier zal de stroom die u injecteert in het net overkopen overeenkomstig de tarieven en voorwaarden van uw contract (principe van de gedwongen commercialisering van de injectie).

De voorschotten die u zal betalen aan uw energieleverancier zullen overeenkomstig worden aangepast. 

Neem gerust contact op met uw energieleverancier voor meer informatie over de toegepaste tarieven of over de herziene bedragen van de voorschotten.

 Pas uw verbruik aan om uw factuur te drukken

 • Verbruik de energie die u produceert op het moment dat u ze produceert (wanneer uw panelen in werking zijn). (meer info over zelfverbruik) Die energie is immers gratis!

  Bijvoorbeeld: door uw energieverslindende huishoudtoestellen op die momenten te programmeren of door een timer te gebruiken.
 • Beperk ‘s avonds en ‘s nachts uw afname van elektriciteit van het net. (wanneer uw panelen niet in werking zijn).

  Bijvoorbeeld: door te opteren voor energiezuinigere toestellen (ledverlichting, huishoudtoestellen met laag verbruik …), door uw toestellen op een ander moment te programmeren.

Geen impact op uw groenestroomcertificaten

Die verandering is niet gelinkt aan uw groene meter en heeft geen enkele invloed op uw groenestroomcertificaten. 

De valorisatie van uw injectie

1) Uw productie-installatie heeft een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kW?

Uw huidige leverancier zal de elektriciteit die u injecteert in het net overkopen overeenkomstig de tarieven en voorwaarden van uw contract (principe van de gedwongen commercialisering van de injectie). 

Om er meer over te weten, contacteer uw energieleverancier.

2) Uw productie-installatie bedraagt meer dan 5 kW

 • Het principe van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die u afneemt van het net en de hoeveelheden die u in het net herinjecteert, geldt niet voor u.
 • Tot nog toe beschikte u over twee EAN-codes: één voor de afname en één voor de injectie.

In november 2021 zullen de contracten voor de aankoop en verkoop van elektriciteit die u afsloot met één of twee commercieel leveranciers niet wijzigen. De EAN-code die momenteel overeenkomt met de herinjectie in het net verdwijnt evenwel. U zult over één enkele EAN-code beschikken voor meerdere diensten:

 • De aankoop van uw elektriciteitsafnames heet voortaan ‘commercialisering van de afname’.
 • De verkoop van uw elektriciteitsoverschotten draagt voortaan de naam ‘commercialisering van de injectie’.

Om uw injectie te valoriseren, als dat nog niet het geval is, zal u een specifiek contract moeten afsluiten met een commercieel leverancier van uw keuze (principe van de (vrije) commercialisering van de injectie)