Je gasfactuur bestaat uit een heel aantal componenten. Een deel hiervaan gaat naar de distributiekosten van Sibelga. Wij zorgen ervoor dat elektriciteit en gas over een netwerk van duidenden kilometers kabels en leidingen iedere dag opnieuw tot bij jou komt.

De componenten van uw gasfactuur

De energiekost (77,2% van de factuur)

Dit is de prijs die de energieleverancier aanrekent. Deze prijs kan natuurlijk verschillen naargelang de energieleverancier en afhankelijk zijn van de formule die u kiest.

Uw energieleverancier is diegene met wie u een contract heeft afgesloten, en van wie u uw energiefactuur krijgt.

In tegenstelling tot de elektriciteitsfactuur, worden de transportkosten (Fluxys) mee verrekend in de energiekost.

De distributiekost (13,7% van de factuur)

De distributiekost die u op uw factuur terugvindt omvat niet alleen de werkelijke distributiekost, maar ook nog andere kosten die de distributienetbeheerder dient te innen en door te storten naar de betrokken partijen.

1. Taken van de distributienetbeheerder (12% van de factuur)

  • Het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gasnetwerk van meer dan 2 900 km.
  • Het beheer van 512 000 gasmeters
  • Het beheer van de verbruiksgegevens
  • Het beheer van de marktwerking (klantenwissels, leverancierswissels, …)

2. De gemeentelijke wegenisvergoeding (1,25% van de factuur)

De wegenisvergoeding is een heffing om om gebruik te mogen maken van de openbare weg voor het plaatsen van gasleidingen en elektriciteitskabels.

3. Gewestelijke openbare dienstverplichtingen (0,5% van de factuur)

In opdracht van de regionale instanties moet de distributienetbeheerder ook specifieke openbare diensten uitvoeren:

  • Het beschermen van de zwakkere verbruikers.
    Dat gebeurt onder de vorm van het leveren van energie aan personen met het statuut ‘beschermde klant’.
  • Risicopreventie voor binneninstallaties gas.

Regionale bijdrage - ODV Art.20 (0,7% van de factuur)

Deze bijdrage financiert de regionale politiek inzake het rationeel energiegebruik, met name de energiepremies en de werking van de Brusselse energieregulator Brugel.

BTW en federale bijdragen (7% van de factuur) 

Dit omvat 6% BTW en federale bijdragen.