VERBOD OP GAS- EN ELEKTRICITEITSAFSLUITINGEN TOT 31 MEI 2021
Tijdens de winterperiode zijn afsluitingen van de gas- en elektriciteitstoevoer verboden. 

De Brusselse regering heeft die periode verlengd tot en met 31 mei 2021 om de sociale gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus op te vangen.

Wie zijn de winterklanten?

Het kan gaan om drie soorten van klanten:

  • De huishoudelijk klanten die veroordeeld zijn tot een meterafsluiting tijdens de winter als gevolg van een gerechtelijk besluit naar aanleiding van een vordering door hun commercieel leverancier.
  • De huishoudelijke klanten die in de winterperiode op het einde van hun contract komen en van wie het contract met de commercieel leverancier niet wordt verlengd.
  • De huishoudelijke klanten zonder contract in de winter en voor wie het OCMW van oordeel is dat de levering in de winter nodig is.

Het gaat niet om:

  • Des clients dont l’alimentation doit être interrompue pour des raisons de sécurité
  • Des clients qui emménagent dans un nouvel appartement, une nouvelle maison et ne régularisent pas leur situation. Ces clients consomment de l’énergie sans contrat

Welk tarief wordt hen aangerekend?

De winterklanten worden gefactureerd tegen het sociaal tarief.

Hoe wordt men winterklant?

In de winterperiode, van 1 oktober tot 31 mei*, kan Sibelga vanwege het OCMW de vraag krijgen om aan een bepaalde klant energie te leveren tegen het sociaal tarief.  

Tijdens diezelfde periode, wanneer wij een aanvraag ontvangen tot afsluiting, toegestaan door de rechter, of een aanvraag tot stopzetting van het contract, zonder regularisering – zonder dat er een nieuw contract wordt afgesloten met een commercieel leverancier,  wordt de klant een winterklant en levert Sibelga hem gas en/of elektriciteit tegen het sociaal tarief, tot 31 mei*, datum van het einde van de winterperiode. 

Wat gebeurt er op het einde van de winterperiode?

De winterperiode eindigt op 31 mei*. Wij sturen een brief naar de winterklant om hem in te lichten dat de levering tegen het sociaal tarief binnenkort ten einde loopt. Wij vragen hem zijn situatie te regulariseren en vóór 1 juni een nieuw energiecontract af te sluiten met de commercieel leverancier van zijn keuze.

Doet hij dat niet, dan starten wij de procedure tot afsluiting van zijn meters, waardoor zijn gas- en elektriciteitstoevoer zal worden afgesloten.

*Die periode kan elk jaar bij regeringsbesluit worden verlengd in functie van de weersomstandigheden.