Die kan variëren tussen 2 en 8 weken.

Is er al een wervingsprocedure opgestart en heb je reeds een gesprek met een recruiter of dienstverantwoordelijke achter de rug? Dan delen wij je tijdens dit wervingsgesprek mee wanneer je een antwoord mag verwachten.

Je kan trouwens ook contact opnemen met je contactpersoon binnen het departement Human resources voor een stand van zaken van je kandidatuur.