In de meeste gevallen, ja. Als uw straat echter wordt afgesloten, wordt u daarvan in kennis gesteld in de brief die in uw brievenbus wordt achtergelaten en waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.