Een gonzend bedrijf met ambitieuze doelstellingen heeft voortdurend nood aan medewerkers die de groei stimuleren. Zo ook Sibelga.
En dat biedt tal van jobkansen!

Sibelga brengt elektriciteit en aardgas tot bij particulieren en bedrijven in Brussel. Wij beheren de kabels en leidingen en zorgen er zo voor dat onze klanten altijd beschikken over de energie die ze nodig hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Een jonge en multiculturele omgeving

Werken bij Sibelga betekent werken in een multiculture en tweetalige omgeving. Kortom, op en top Brussels! Met twee derde van onze medewerkers jonger dan 45 jaar, kom je gegarandeerd in een jonge en dynamische werksfeer terecht.

Functies in verschillende vakgebieden

Ons bedrijf telt meer dan 7 departementen en 30 diensten. Van handige technici en alerte meteropnemers tot computerbollebozen en schrandere businessplanners. Door het gevarieerde aanbod is er aan functies hoegenaamd geen gebrek!

Onze vakgebieden in een notendop:

  • IT & Business Transformation
  • Administratieve departementen (HR, Financiën, Communicatie, Klantendiensten,…)
  • Technische departementen (Asset Management, Netbeheer, Beheer toegang tot de netten)
  • De nieuwste technologieën (Smart, NRClick, Dimming openbare verlichting…)

Oog voor het milieu

Sibelga is actief in de energiesector. Als dusdanig streven wij ernaar om onze expertise op vlak van de nieuwste energietechnologieën voortdurend uit te breiden. Zo trachten wij ons steentje bij te dragen tot een schoner milieu.

Elektrische wagens, zonnepanelen, passief bouwen, zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen, stedelijke windturbines? Je kan het zo gek niet bedenken of wij testen het uit.

Ons volledige bedrijfsterrein, van gebouwen tot parkings, werd trouwens helemaal vernieuwd om het energieverbruik gevoelig te doen dalen.