Einde compensatieprincipe voor prosumers

Vanaf november 2021 zal het compensatiesysteem volledig worden afgeschaft voor de ongeveer 10 400 betrokken prosumers. Het compensatieprincipe komt op hetzelfde neer als de meters die 'terugdraaien' in de andere gewesten.

Prosumers (klanten die hun eigen groene stroom produceren via bijvoorbeeld zonnepanelen) met een productie-installatie kleiner dan of gelijk aan 5 kW (*) genieten momenteel nog van een systeem van gedeeltelijke compensatie voor het deel "energie" van hun elektriciteitsfactuur, gefactureerd door de energelieleverancier.

 • Op 1 januari 2020 werd het compensatieprincipe al eenste maal gewijzigd, en was ze niet meer geldig voor het deel "distributiekosten" van de energiefactuur.
 • Vanaf november 2021 stopt het compensatieprincipe volledig.  Dus ook voor het deel "energie".

Wat betekent dit?

 • Vanaf november 2021 betaalt men voor alle elektriciteit die van het net afgenomen wordt, ongeacht de elektriciteit die op het net wordt injecteert.
 • Uw huidige energieleverancier zal de elektriciteit die u in het net injecteert wel verplicht terugkopen, volgens de tarieven en voorwaarden van uw contract. Neem contact met hem op voor meer informatie.

Extra meterstandopname

Om de compensatie te beëindigen, moet er een extra opname van de meterstanden worden uitgevoerd bij de betrokken klanten vanaf midden september.

Pas uw verbruik aan om uw factuur te drukken

 • Verbruik de energie die u produceert op het moment dat u ze produceert (wanneer uw panelen in werking zijn). Die energie is immers gratis!

  Bijvoorbeeld: door uw energieverslindende huishoudtoestellen op die momenten te programmeren of door een timer te gebruiken.

  Lees meer over zelfverbruik op onze Energids-website.
 • Beperk ‘s avonds en ‘s nachts uw afname van elektriciteit van het net. (wanneer uw panelen niet in werking zijn).

  Bijvoorbeeld: door te opteren voor energiezuinigere toestellen (ledverlichting, huishoudtoestellen met laag verbruik …), door uw toestellen op een ander moment te programmeren.
 •  

(*) maximumvermogen gemeten aan de uitgang van de omvormer