MobiClick: katalysator om het wagenpark van de openbare besturen in Brussel koolstofvrij te maken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft ambitieuze doelstellingen na op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit: koolstofneutraliteit tegen 2050 en geen thermische voertuigen meer in de hoofdstad vanaf 2035.

Die ambities impliceren dat de openbare besturen het voorbeeld geven. Het besluit tot wijziging van 4 maart 2021 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer is daar een bewijs van.

Vanaf 1 januari 2025 mogen alle Brusselse openbare besturen d.w.z. zowel de gewestelijke als de lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) nog enkel (dienst)wagens ‘zonder directe uitstoot van koolstof’ aankopen.

Hoe ver staan we vandaag?

Meer dan 40 % van de nieuwe voertuigen die de openbare besturen in 2020 lieten inschrijven, waren elektrische voertuigen. Dat is een goede start!

Het is uiterst belangrijk dat de besturen er de vaart inhouden vermits er geleidelijk scherpere verplichtingen komen. Voor de periode 2021-2025 worden de quota voor elektrische voertuigen opgetrokken: 65 % van de nieuwe wagens en MPV’s voor de gewestelijke openbare besturen, 50 % voor de lokale besturen. In 2025 wordt dat 100 % voor beide. 

Hoe kan MobiClick de openbare besturen helpen?

De aankoopcentrale MobiClick die Sibelga in 2020 opzette, begeleidt de openbare besturen bij het vergroenen van hun voertuigenpark: van de aankoop van het voertuig tot de exploitatie van de laadpalen. De centrale helpt de openbare besturen op die manier om hun doelstellingen te bereiken. 

Via de aankoopcentrale kunnen ze:

 • elektrische dienstvoertuigen of dienstvoertuigen op cng aankopen;
 • elektrische laadpalen (installatie, aansluiting én onderhoud) en de tools voor het beheer ervan aankopen. 

De voordelen?

 • Het levert de openbare besturen tijdwinst op: Sibelga voert alle procedures omtrent de overheidsopdrachten uit. Het volstaat toe te treden tot de centrale en er een beroep op te doen om gebruik te kunnen maken van de aangeboden opdrachten!
 • De openbare besturen sparen budget uit: de omvang van de opdrachten die Sibelga organiseert, levert significante schaalvoordelen op, zowel voor de aankoop van voertuigen (kortingen gegarandeerd) als voor de aanschaf van laadpalen.
 • De openbare besturen zijn er zeker van dat de geldende normen worden nageleefd.
 • Sibelga volgt de projecten van a tot z op, de openbare besturen krijgen de zekerheid dat de opdrachtdocumenten conform zijn en Sibelga en de andere leden van de centrale delen hun ervaring en expertise op het vlak van alternatieve mobiliteit.

MobiClick staat vandaag voor ...

 • 44 toegetreden Brusselse openbare besturen
 • 16 percelen elektrische en cng-voertuigen die elk jaar bijgewerkt worden
 • 8 eerste laadpunten die op 2 sites werden geplaatst
 • 10 projecten voor de installatie van elektrische laadpalen die uitgevoerd werden of die aan de gang zijn bij 9 begunstigde openbare besturen
 • 46 andere geïdentificeerde sites bij 24 openbare besturen die moeten worden uitgerust.