ELEXYS stopt met de energielevering aan zijn Brusselse klanten

De huidige crisis als gevolg van de energieprijzen heeft het bedrijf ELEXYS ertoe gedwongen zijn leveringen van gas en elektriciteit aan zijn Brusselse klanten stop te zetten.

Vanaf 22 maart 2022 wordt het contract dat ELEXYS toegang verschaft tot de distributienetten opgezegd. ELEXYS mag dus geen elektriciteit en/of gas meer leveren in Brussel (en Wallonië).

Neem contact op met een andere energieleverancier

Neem contact op met een andere energieleverancier naar keuze en sluit zo spoedig mogelijk een nieuw leveringscontract voor elektriciteit en/of gas met hem af. De lijst met leveranciers die actief zijn op de Brusselse markt, kan u daarbij helpen. U vindt die lijst op de website van de regulator BRUGEL: www.brugel.brussels


Onze FAQ’S

1. Waarom mag ik niet langer energie aankopen bij de leverancier Elexys?

De toegang tot de distributienetten voor gas en elektriciteit van Sibelga werd hem ontnomen.  Hij kan dus niet langer instaan voor de gas- en elektriciteitslevering vanaf 22 maart 2022.

Elexys zal dus vanaf 22 maart 2022 geen energieleverancier meer zijn in Brussel.

2. Ik heb geen contract afgesloten met een andere leverancier. Wie gaat mij bevoorraden met energie vanaf 22 maart 2022?

Neem contact op met een andere energieleverancier naar keuze en sluit zo spoedig mogelijk een nieuw contract met hem af voor de levering van elektriciteit en/of gas.  De lijst met leveranciers die actief zijn op de Brusselse markt, kan u daarbij helpen. U vindt deze lijst op de website van de regulator BRUGEL: www.brugel.brussels.

Neem uw meterstanden op en geef ze door aan uw nieuwe leverancier wanneer u uw nieuw contract afsluit.

U hebt maximaal 25 kalenderdagen de tijd vanaf 22 maart 2022 om nieuwe leveringscontracten af te sluiten.  Die moeten verplicht op 22 maart 2022 in werking treden.  Gebeurt dat niet en brengt geen enkele commercieel leverancier ons ervan op de hoogte dat u een leveringscontract hebt ondertekend voor de deadline van 15 april 2022? Dan zal de onderneming ENGIE uw huidige leverancier Elexys automatisch vervangen[1].

Denk eraan de offertes van verschillende leveranciers te vergelijken. Gebruik daarvoor de officiële prijsvergelijkingstool van de regulator: www.brusim.be.

U vindt er de offerte terug die het best inspeelt op uw behoeften.

3. Kan ik dat weigeren?

Nee. Elexys kan niet langer instaan voor de gas- en elektriciteitslevering vanaf 22 maart 2022. U moet dus een nieuw contract afsluiten met een commercieel leverancier naar keuze. Hebt u geen contract afgesloten op 15 april 2022? Dan wordt Engie uw leverancier, als vervangingsleverancier, met terugwerkende kracht op 22 maart 2022.

Engie Electrabel is de vervangingsleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

Vergelijk dus gerust de verschillende offertes en kies de leverancier(s) die het best aansluit(en) bij uw verbruiksprofielen.

4. Wat met de gestorte voorschotten?

Elexys zal een afrekening opmaken op 21 maart 2022 op basis van een raming van de meterstanden door Sibelga op 22 maart 2022.
Die zullen als beginmeterstanden voor uw nieuw contract dienen.

Elexys zal u dan een factuur of een creditnota bezorgen op basis van 1) een raming van het verbruik tussen de laatste jaarlijkse opname en 22 maart 2022 en 2) de gestorte voorschotten.

5. Gaat Sibelga mijn meters afsluiten?

Neen, de continuïteit van de energievoorziening is gegarandeerd.

6. Welk tarief gaat Engie toepassen?

Voor de toegangspunten met jaarlijkse opname (YMR) zal Engie het Easy Index-tarief toepassen (tarieffiche beschikbaar op de website van Engie).

Voor de toegangspunten met maandelijkse opneming of tele-opneming (MMR of AMR) zal Engie een variabel geïndexeerd tarief toepassen zoals Brugel dat heeft goedgekeurd.

7. Welke leveranciers zijn nog actief in Brussel?

De lijst met leveranciers die actief zijn op de Brusselse markt vindt u op de website van de regulator Brugel.

Doe gerust een prijssimulatie op de vergelijker via www.brusim.be

8. Ik heb al een contract afgesloten met een andere leverancier of met Engie. Dat contract gaat in op 22 maart 2022 of vroeger.

In dat geval zal het nieuwe contract niet worden geannuleerd. Dat contract wordt effectief op 22 maart 2022 of vroeger.  

9. Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier of met Engie. Dat contract start na 22 maart 2022. 

Sibelga zal met die leverancier contact opnemen om hem te vragen of hij ermee akkoord gaat uw toegangspunt over te nemen op 22 maart 2022. Als dat het geval is, dan wordt uw dossier geregulariseerd en moet u niets doen.

Als dat niet het geval is, dan zal Engie het toegangspunt op 22 maart 2022 overnemen als vervangingsleverancier. 

De leverancier met wie u een nieuw contract hebt afgesloten, zal achteraf uw toegangspunt kunnen overnemen. Daartoe neemt u na 22 maart 2022 contact op met die leverancier.

10. Ik heb een contract met Elexys afgesloten. Dat gaat in op 22 maart 2022 of na 22 maart 2022.

Dat contract wordt geannuleerd. Uw huidige leverancier zal u verder bevoorraden met energie tenzij u een contract afsluit met een andere leverancier (buiten Elexys). 

11. Ik heb een kennisgeving van afsluiting gekregen met een effectieve datum > of = 22 maart 2022. Wat gaat er gebeuren?

De overname van uw toegangspunt door een commercieel leverancier of door Engie op 22 maart 2022 zal dat verzoek tot afsluiting annuleren. Sibelga zal dus uw meter niet afsluiten.

Het annuleren van die afsluiting zal evenwel uw schulden bij Elexys niet opheffen.

12. Ik kreeg mijn eindfactuur van Elexys en ik stel vast dat de meterstanden op 22 maart 2022 werden geraamd. Waarom?

Voor de toegangspunten met jaarlijkse opname kwam er geen meteropnemer van Sibelga langs om uw meterstanden op te nemen. 

Sluit u een nieuw contract af met een commercieel leverancier? Neem dan de meterstanden op en geef ze door aan uw nieuwe leverancier. 

Gebeurt dat niet, dan geldt het principe van de raming van de meterstanden op 22 maart 2022. Zo kan uw tekortkomende leverancier zijn eindfactuur opmaken en kan uw nieuwe leverancier (commercieel of vervangingsleverancier) met de facturering beginnen.

Ter herinnering: het ramingsprincipe (ook van toepassing o.a. wanneer de klant niet aanwezig is bij de jaarlijkse opname en hij geen gevolg geeft aan de verzoeken van Sibelga om zijn meterstanden door te geven) steunt op enerzijds het verbruiksoverzicht en anderzijds de theoretische curve van de verdeling van het verbruik in de tijd.

Beschikt u over meterstanden op 21 of 22 maart 2022 (bijvoorbeeld een foto met een datum van de meter) en wijken die enorm af van de geraamde meterstanden? Geef die dan gerust door aan Elexys. Die zal dan aan Sibelga vragen om het verbruik dat werd gefactureerd tot 21 maart 2022, recht te zetten. Nadat Sibelga die nieuwe waarden heeft gevalideerd, zal Elexys de eindfactuur herberekenen.

Voor de toegangspunten met maandelijkse opneming of tele-opneming (MMR of AMR) zullen de meterstanden/volumes op datum van 22 maart 2022 op afstand worden opgenomen.


[1] Wij wijzen u erop dat de standaardleverancier het recht heeft uw elektriciteitsverbruik aan te rekenen vanaf 22 maart 2022 volgens zijn eigen leveringsvoorwaarden.