RenoClick: een nieuwe premie voor de renovatie van de openbare gebouwen in Brussel

De lokale en gewestelijke openbare besturen kunnen bij Leefmilieu Brussel een premie aanvragen die tot 75% van de kosten voor grondige renovatiewerken van hun gebouw dekt.

Wist u dat de gebouwen in Brussel verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 70% van het energieverbruik? Op grond van die vaststelling heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Renolution gelanceerd: een grootschalig plan voor hulp en ondersteuning bij de renovatie van gebouwen.

Eén van de luiken van dat programma richt zich in het bijzonder op de openbare gebouwen: scholen, administraties, sportcentra, rusthuizen of nog crèches ... Om de renovatie van die gebouwen een duwtje in de rug te geven, heeft het Gewest een nieuwe premie ingevoerd: de RenoClick-premie. 

4 miljoen euro voor 2022

De Europese Unie financiert de RenoClick-premie in het kader van het programma NextGenerationEU. In 2022 wordt er een bedrag van 4 miljoen euro uitgetrokken!

De Brusselse lokale en gewestelijke openbare besturen kunnen op die premie een beroep doen. De financiering is mogelijk voor 14 types van werken, waaronder de energieboekhouding, afwerkingswerken en, zeer belangrijk, de isolatiewerken. Met de premie kan tot 75% van de werken worden gefinancierd.

Om te kunnen rekenen op de RenoClick-premie, moet het project voldoen aan een aantal criteria die Leefmilieu Brussel zal controleren.

Sibelga moet bovendien het project vooraf goedkeuren. Zij zal nagaan of het beantwoordt aan de criteria van het RenoClick-programma. Concreet wordt er nagegaan of het wel degelijk gaat om een project voor de grondige renovatie én of het voor het gebouw in kwestie belangrijke energiebesparingen en verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie zou opleveren.

Even praktisch

Een RenoClick-premie voor 2022 aanvragen, kan tot 15 september 2022.

Alle info over de RenoClick-premie

Meer weten over RenoClick