3 gemeenten starten met een proefproject en gaan voor de energetische renovatie van hun gebouwen

Dit zijn de eerste drie projecten in het kader van RenoClick: de crèche Reine Fabiola in Molenbeek, het gebouw van de scholen Le Tilleul-Les Sureaux in Anderlecht en het sportcentrum van Ganshoren. Meer dan 30 miljoen euro trekt het Brusselse gewest uit voor RenoClick in 2022 en 2023, met de hulp van de Europese Unie. Dat kadert in het Europees plan voor herstel en veerkracht NextGenerationEU. Doel is om steun te bieden aan openbare besturen die hun gebouwen grondig renoveren om tot een maximale energieperformantie te komen.

DOEL: KOOLSTOFNEUTRALE OPENBARE GEBOUWEN IN BRUSSEL IN 2040

2.500 openbare gebouwen (woningen niet inbegrepen) op het grondgebied van het Brusselse gewest zullen, zoals voorzien in het plan Lucht-Klimaat-Energie, ten laatste in 2040 energieneutraal moeten zijn. Het is dus van cruciaal belang om een versnelling hoger te schakelen als het gaat over de renovatie van openbare gebouwen. En dat is wat RenoClick wil doen. RenoClick is een luik van Renolution, de gewestelijke strategie voor de renovatie van alle Brusselse gebouwen, dat voor de openbare instellingen is bestemd. De minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, gaf Sibelga daartoe de opdracht om de gewestelijke en lokale, openbare besturen te begeleiden bij dat proces voor globale energierenovatie. Via de RenoClick-premie, die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd, kunnen de openbare besturen ook financiële ondersteuning genieten om hun renovatiewerken te realiseren.

EERSTE PROEFPROJECTEN IN DE STARTBLOKKEN

Er werd een belangrijke stap gezet om dat uitgebreide begeleidingsprogramma concreet vorm te geven: de aanleg van een reserve architecten- en studiebureaus die belangstelling hebben om de eigenaars van de gebouwen te begeleiden. Tot dit najaar zullen ze zich buigen over de volgende drie gebouwen, de eerste van het RenoClick-programma:

  • de crèche Reine Fabiola in Molenbeek
  • de school P12/M12 Les Sureaux/Le Tilleul in Anderlecht
  • de sporthal van Ganshoren

De gemeenten die bij die proefprojecten betrokken zijn,  kunnen rekenen op een grondigere omkadering, waardoor Sibelga haar begeleidingsprogramma kan bijsturen. Dankzij die eerste studie zullen de gemeenten een beslissing kunnen nemen over het vervolg van het renovatietraject voor hun gebouw.