Bat light district: op weg naar een openbare verlichting ten dienste van de biodiversiteit

In Jette is er sinds 2021 een proefproject aan de gang voor een ‘faunavriendelijkere’ openbare verlichting in de stad. Dat initiatief zal nog tot 2023 duren. Een grootschalige ervaring voor de biodiversiteit!

De beheerder van het openbareverlichtingsnet Sibelga, de gemeente Jette, Leefmilieu Brussel, Natagora en Engie Laborelec slagen daartoe de handen in elkaar.

De openbare verlichting: impact op het welzijn van alle bewoners van de wijk

De openbare verlichting heeft hoe dan ook een impact op alle bewoners van de wijk, zowel op dieren als op mensen.

De voetgangers en andere gebruikers van de openbare weg

De verlichting staat garant voor een betere zichtbaarheid 's nachts en kan essentieel zijn voor de verkeersveiligheid. Bovendien zorgt de nachtverlichting voor een groter veiligheidsgevoel en een betere leesbaarheid van de beelden van de veiligheidscamera’s.

Voor de bewoners

Is een lichtpunt in de buurt van een woning geïnstalleerd, dan kan het licht naar binnen schijnen. Dat kan de nachtrust van de bewoners verstoren.

Voor de fauna

Ook de fauna kan hinder ondervinden van de nachtverlichting. Door felle nachtverlichting kunnen vleermuizen bijvoorbeeld zichtbaar worden zodat ze gemakkelijk ten prooi vallen aan roofvogels zoals uilen of valken. Nachtverlichting kort ook de periodes van duisternis in tijdens dewelke ze jagen.

Waarom een ‘Bat light district’ in Jette?

De Heilig-Hartlaan tussen het Jeugdpark en het Koning Boudewijnpark ligt op de vliegroute van de vleermuizen. Dat wordt bevestigd door de tellingen van Natagora

Concreet: het project ‘Bat light district’ heeft tot doel het testen en meten van de impact van verschillende aanpassingen van de nachtverlichting zoals de verandering van de kleur van de verlichtingstoestellen, de slimme verlichting waarvan de intensiteit zich in realtime aanpast aan de aanwezigheid van de gebruikers ...

Het doel? De meest ‘vleermuisvriendelijke’ oplossingen  identificeren zonder dat de omwonenden en de weggebruikers daarbij aan comfort en veiligheid inboeten.

Waar situeert zich het ‘Bat light district’?

In de volgende straten zijn er testen van de verlichting aan de gang of staan er testen op stapel:

  1. de Heilig-Hartwijk : Graafschap Jette en de rotonde aan de Sécretinlaan, Crocqstraat, Jeugdpark en het park aan de Sécretinlaan langs het kerkhof.
  2. Lorgesquare 
  3. Dupréstraat 
  4. Bonaventurestraat 
  5. Toussaint-wijk: tussen het kruispunt van de Dupréstraat, Baeckstraat en Dielegemstraat 
  6. Henri Liebrechtlaan 
  7. Verdoodtlaan en Dielegemdreef
  8. Park de Rivieren (in de buurt van de loopbrug)
  9. Jetse tuinen 

Vleermuizen: een beschermde en te beschermen soort

Er zijn maar liefst 20 vleermuissoorten in het Brussels gewest. Dat zoogdier speelt een sleutelrol in het evenwicht van het ecosysteem. Vleermuizen zijn de predatoren bij uitstek van nachtvlinders en muggen. Ze vervullen dan ook de rol van ‘natuurlijke insecticide’.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken blijven vleermuizen niet in het haar hangen. Zij brengen ook geen schade toe aan houtwerk of daken.

Meer info op de website van Brussel Mobiliteit

Vragen?

Neem met ons contact op via het e-mailadres communicatie@sibelga.be