Omschakeling arm gas naar rijk gas in Brussel: een succesverhaal van 3 jaar!

U herinnert zich misschien nog dat in 2020 en 2021 maar liefst 11 Brusselse gemeenten (hetzij zo’n 325 000 gezinnen) zijn overgestapt op rijk gas. Op basis van een tijdschema dat werd bepaald op federaal niveau, werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk onderverdeeld in drie zones die achtereenvolgens omgeschakeld werden in 2020, 2021 en 2022.

De derde en laatste omschakelingsgolf is in zicht

Op 1 september 2022 zijn de overblijvende gemeenten nl. Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe - succesvol - overgeschakeld naar rijk gas. 

Waarom die overstap? 

Tot in 2020 was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitsluitend bevoorraad met arm gas afkomstig uit het noorden van Nederland. Maar de gasreserves zijn gedaald waardoor de Nederlandse regering heeft besloten om vanaf 2024 de uitvoer van arm gas geleidelijk te beperken en die helemaal stop te zetten tegen 2030. Het was dus uiterst belangrijk dat België en Brussel snel uitkeken naar alternatieve bevoorradingsbronnen zoals het rijk gas dat komt uit andere landen zoals Noorwegen, Algerije, het Verenigd Koninkrijk of Qatar

"Die omschakeling is niet het gevolg van de oorlog in Oekraïne.  Toch draagt ze bij aan een diversifiëring van de energiebronnen. Ze zorgt er ook voor dat we de bevoorrading met aardgas van meer dan 500.000 Brusselse klanten veilig kunnen stellen"

Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga

Geen enkele impact op de energiefactuur

De omschakeling van het distributienet door Sibelga heeft geen enkele impact op de energiefactuur of het gasverbruik van de gebruiker. Het verschil tussen beide gastypes schuilt namelijk in het calorisch vermogen ervan: voor eenzelfde hoeveelheid verbruikt gas, genereert rijk gas meer warmte dan arm gas. De bevoorrading met rijk gas heeft dus geen enkele invloed op de energiefactuur: het bedrag ervan wordt berekend op basis van het aantal verbruikte kilowatturen en dus niet op basis van het aangeleverde gasvolume.

98% des appareils bruxellois compatibles au gaz riche

98 % des appareils à Bruxelles étaient  prêts pour la conversion vers le gaz riche moyennant, ou non, un réglage préalable et/ou postérieur à la conversion. En effet, les appareils vendus en Belgique depuis 1978 sont adaptés aux deux types de gaz (pauvre et riche). 
Et les 2% restants ? Il s’agissait d’appareils installés avant 1978 ou achetés à l’étranger, nécessitant un remplacement car ils n’étaient pas compatibles avec le gaz riche

À l’époque, Sibelga avait notamment déployé, en collaboration avec ses partenaires (Bruxelles Environnement, SPF Economie, gouvernement bruxellois, Homegrade, Gaz.be, Brugel et les 19 communes bruxelloises) de nombreuses campagnes d’informations auprès des citoyens ainsi que des acteurs publics et sociaux afin de les accompagner, pas à pas, dans leurs démarches.

Vous avez oublié de vérifier vos installations ? Couplée au contrôle périodique obligatoire tous les 2 ans de la chaudière et des chauffe-eau, la vérification de la compatibilité par un technicien habilité, ne devrait générer aucun coût supplémentaire pour l’utilisateur. 

Belangrijk: een toestel dat niet compatibel is met rijk gas of dat slecht afgesteld is, zal niet optimaal werken. Het zou dan ook meer gas kunnen verbruiken, sneller verslijten of veiligheidsproblemen veroorzaken (meer koolstofmonoxide produceren).

De premies van Leefmilieu Brussel en Gas.be

Er is een gewestelijke premie voorzien om de kwetsbare gezinnen te helpen de periodieke controle uit te voeren. Meer info op de website van Leefmilieu Brussel.
Voor het vervangen van een verwarmingsketel aangekocht vóór 2000 is het ook mogelijk om een premieaanvraag in te dienen op de website https://prime.gas.be/nl/
 

Vragen?

De gedetailleerde informatie over de omschakeling adres per adres, de lijst met de erkende technici of de betrokken toestellen staat op de website https://gasverandert.brussels/. Gratis bellen naar het nummer 0800/11 744 kan ook.