Energiecrisis: 7 maatregelen om energie te besparen in de straatverlichting

De winter staat voor de deur en de energieprijzen swingen de pan uit. We zijn dan ook met z'n allen op zoek naar oplossingen om ons energieverbruik te verlagen. Niet alleen individueel, maar ook collectief.

Na het Overlegcomité en de conferentie van Brusselse burgemeesters die onlangs plaatsvonden, kregen we heel wat vragen over de straatverlichting. Welke maatregelen kunnen we op korte, middellange en lange termijn nemen om het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting te verminderen? Het antwoord zit in 7 concrete acties...

Energie besparen op gemeentewegen is niet nieuw

De gemeentelijke straatverlichting speelt een essentiële rol voor de Brusselse klanten. Sibelga nam al maatregelen om het elektriciteitsverbruik te verlagen, zonder de straten helemaal in het donker te zetten.

Maatregel 1 : ledverlichting
Van de 87.500 straatlampen die bij Sibelga in beheer zijn, werden er ongeveer 10.000 uitgerust met leds. Deze technologie is zo'n 50% voordeliger ten opzichte van de huidige lampen die nog vervangen zullen worden. Het aandeel van ledlampen (11,5% van het verlichtingspark) zal bovendien nog verder toenemen, aangezien de uitrol ervan in 2023 zal worden versneld (zie maatregel 8). Die maatregel zal zorgen voor een energiebesparing van 20% vergeleken met het huidige verbruik.

Maatregel 2 : en dimming natuurlijk 
Bovendien wordt tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends dimming toegepast (mogelijkheid om de lichtsterkte op afstand te regelen) op de ledlampen op gemeentewegen. De verlichting in voetgangerszones en zones met druk verkeer wordt om veiligheidsredenen niet gedimd. Resultaat? Een extra besparing van 10%. 

De Brusselse gemeenten en Sibelga nemen extra maatregelen tegen de crisis

Eind september stelde Sibelga aan de 19 burgemeesters van Brussel verschillende oplossingen voor om het energieverbruik van de straatverlichting te verlagen. Bij die gelegenheid werd een energiebesparingsplan goedgekeurd. Dat plan bestaat uit vijf extra acties voor de straat- en de kerstverlichting tijdens de periode van 1 oktober tot 31 maart. 

Maatregel 3 : de lichtsterkte van de verlichtingstoestellen met ledlampen zal in de loop van de nacht verder worden verminderd. Deze maatregel heeft geen negatieve gevolgen voor de veiligheid en levert een besparing van 480 MWh op.

Maatregel 4 : Sibelga zal met elk van de gemeenten bekijken waar het mogelijk is om de verlichting van symbolische gebouwen in de gemeente te doven of te beperken

Maatregel 5 : de kerstverlichting zal vijftien dagen minder branden (van 8 december tot 8 januari in plaats van tussen 1 december en 15 januari). Bovendien zal ze om 23 uur worden gedoofd in plaats van om 00.30 uur. De kerstverlichting zal worden aangestoken om 17 uur en zoals elk jaar zal ze in de nachten van 24 en 31 december de hele tijd branden. Ze zal in totaal dus geen 380, maar 200 uur branden.

Maatregel 6 : Sibelga heeft de opdracht gekregen om deze maatregelen in samenwerking met Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit door te trekken naar een aantal openbare parken en de gewestwegen. 

Tegen 2030: slimme verlichting en volledige omschakeling naar led

Maatregel 7 : in zijn programma van openbare dienstopdrachten staat tot slot dat Sibelga tegen eind 2030 zijn volledige verlichtingspark zal vervangen door ledverlichting. Tegelijkertijd zullen slimme verlichtingssystemen worden ingezet, dit is verlichting die op afstand kan worden bediend en in real time kan communiceren. Zo kan de straatverlichting optimaal worden beheerd, wordt het verbruik verlaagd én blijft tegelijk het comfort en de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd. Een voorbeeld daarvan is de verlichting met 'lichtbollen' (zie eerste proefproject: slim fietspad in Molenbeek) die het traject van de weggebruiker volgen en automatisch de lichtsterkte van de verlichtingstoestellen op zijn weg vergroten.