ELECTRIFY.BRUSSELS: EEN UITROLPLAN MET NIEUWE MAATREGELEN VOOR DE ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BRUSSEL

Om voertuigen met een verbrandingsmotor geleidelijk af te schaffen, heeft de Brusselse regering zich tot doel gesteld om tegen 2035 22.000 laadpunten voor elektrische voertuigen toegankelijk te maken voor het publiek. Na de goedkeuring van een duidelijk wetgevingskader voor de uitrol van een dergelijk netwerk zijn onlangs op initiatief van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, nieuwe maatregelen genomen om die uitrol te versnellen. Een website met een schat aan relevante informatie is zojuist gelanceerd, terwijl de winnaars van een projectoproep ter ondersteuning van de installatie van laadpalen bekend zijn gemaakt.

In Brussel zal de uitfasering van voertuigen met een verbrandingsmotor aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Volgens een recente studie van Leefmilieu Brussel moet het dankzij die uitfasering mogelijk zijn om elk jaar 110 vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen en de CO2-uitstoot door vervoer met 75% te verminderen tegen 2030. Daartoe moeten echter alternatieven voor de personenauto worden aangemoedigd, maar moet ook een netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen worden uitgerold. In dat verband heeft het Brussels Gewest zich tot doel gesteld om tegen 2035 over 22.000 publiek toegankelijke laadpunten te beschikken.

Dat netwerk groeit snel: van 400 laadpunten in 2020 is het nu uitgegroeid tot meer dan 2.000 publiek toegankelijke laadpunten, een vooruitgang die steeds sneller gaat! Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Sibelga en Brugel werken namelijk samen aan een groot aantal maatregelen om die uitrol te versnellen.

Wat de openbare weg betreft, is dit jaar bijvoorbeeld een overheidsopdracht gegund aan EnergyDrive om in 2022 500 laadpunten voor elektrische voertuigen te installeren in de straten van Brussel. Daardoor zal elke Brusselaar binnen 250 meter van zijn woning over een laadoplossing beschikken. Volgend jaar zal Sibelga een nieuwe overheidsopdracht lanceren die het mogelijk zal maken om dat netwerk te versterken en een laadoplossing aan te bieden binnen 150 meter van elke inwoner, en tegelijkertijd het netwerk op de openbare weg uit te breiden waar dat nodig is.

Tegelijkertijd werden nieuwe maatregelen aangekondigd op initiatief van minister van Leefmilieu Alain Maron. Na een uitgebreide raadpleging van de belanghebbenden is de Brusselse uitrolstrategie, ‘electrify.brussels’ genaamd, namelijk verfijnd en wordt die momenteel uitgevoerd. Zo is er een gewestelijke website opgezet die het gemakkelijk maakt om de al in gebruik zijnde locaties te vinden, en die ook het proces van de installatie van laadpunten thuis of in uw bedrijf vergemakkelijkt. Ook werden de winnaars van een projectoproep voor de elektrificatie van het vervoer bekendgemaakt: zo ondersteunt het Gewest concreet de uitrol van supersnelle laadpunten in Brussel en de laadinfrastructuur voor de logistieke en taxisector.