Werf herinrichting Schumanplein

Het Schuman plein, een iconische rotonde in Brussel, krijgt binnenkort een facelift. Dit project wordt door Beliris uitgevoerd, in samenwerking met andere nutsbedrijven, waarvan Sibelga de piloot is.  

De werken voor de nutsvoorzieningen geven het startschot van dit project.  Op 10 april 2023 zal Sibelga de werkzaamheden starten in de kleine Wetstraat en de Blijde Inkomstlaan, vlakbij het Schumanplein.  

In totaal zullen de werken die Sibelga coördineert ongeveer 5 maanden duren tot de herfst van 2023. 

Het totale project voor de heraanleg van het plein zal zo’n 2 jaar in beslag nemen en zal worden gecoördineerd door Beliris. 

Van een rondpunt tot een levendig plein 

Het doel is om het plein om te vormen tot een multimodale en veilige ruimte die de voorrang geeft aan zachte mobiliteit

Zo zullen er bijvoorbeeld langs weerzijden van de Wetstraat en langs de rotonde van het Schumanplein zichtbare fietspaden worden voorzien en zal er een groene voetgangerszone worden aangelegd. 

Het is de uitgelezen kans om het hart van de Europese wijk een nieuw gezicht te geven en er een echte ontmoetingsruimte voor Brusselaars, het publiek van de Europese instellingen en toeristen van te maken. 

Een volledig beeld van dit project kan je terugvinden op volgende websites: 

Sibelga piloot voor de nutvoorzieningswerken 

Bij zulke herinrichtingprojecten kunnen Sibelga en andere nutsbedrijven profiteren van de gelegenheid om ook de nutsvoorzieningen te moderniseren

Sibelga zal verantwoordelijk zijn voor deze werf en zal hiervoor nauw samenwerken met de andere nutsbedrijven.  Dit gebeurt binnen het regionaal coördinatieplatform Osiris.  

Welk type werken zullen worden uitgevoerd? 

  • Vernieuwen laagspanning- en hoogspanningskabels/installaties (Sibelga) 
  • Plaatsen glasvezel (Proximus, Vlaamse en Brusselse Overheid, Colt) 

Niet enkel het Schumanplein is geïmpacteerd 

Het project van deze herinrichting reikt verder dan enkel het Shumanplein. 

Zo zullen ook volgende straten geïmpacteerd worden: 

  • (Kleine) Wetstraat 
  • Blijde Inkomstlaan
  • Breydelstraat 
  • Oudergemselaan
  • Froissartstraat
  • Kortenberglaan
  • Archimedesstraat
Kaart Werf Schuman

Impact op de mobiliteit 

De herinrichting van het Schumanplein en de omgeving zal ook een impact hebben op de verkeersinfrastructuur.   

Tijdens onze werkzaamheden zullen bepaalde straten soms volledig of gedeeltelijk worden afgesloten.  Alle details kan je terugvinden in onze projectpagina waarbij we per zone de impact weergeven tijdens onze werkzaamheden. 

Er zal tevens rekening worden gehouden om de impact op evenementen tot een minimum te herleiden. 

Sibelga stelt een werfbemiddelaar ter beschikking 

Een werf is nooit aangenaam.  Daarom stelt Sibelga een werfbemiddelaar ter beschikking voor de handelaars, beheerders van gebouwen, restaurants, ondernemingen, 

Onze werfbemiddelaar is het uniek aanspreekpunt voor deze doelgroepen en zorgt voor een vlotte doorstroom van informatie en anticipeert op praktische problemen en het oplossen ervan.