Straatverlichting: voortzetting van de inspanningen om het energieverbruik te verlagen

De meeste energiebesparingsmaatregelen voor de straatverlichting in Brussel in de aanloop naar de winter van 2022-2023 hebben resultaat opgeleverd. Daarbij denken we aan dimming (lagere intensiteit van ledverlichting) en aan de twee weken kortere duur van de kerstverlichting. Gelet op het succes van die maatregelen besliste Sibelga in samenspraak met de Brusselse overheid om bepaalde initiatieven, waaronder dimming, te verlengen.

Een extra besparing van 480 MWh dankzij verdere dimming!

Sibelga past al jarenlang tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends dimming toe op de ledlampen op gemeentewegen.

Die maatregel vermindert het energieverbruik met 10%. Het initiatief gaat echter nooit ten koste van de veiligheid. Het licht blijft namelijk op volle sterkte branden bij zebrapaden en in zones met veel verkeer.

In het kader van de energiebesparende maatregelen die eind 2022 werden genomen, werd de lichtintensiteit van de led-straatverlichting in de loop van de nacht verder verminderd, wat een extra besparing van 480 MWh opleverde. Dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 200 Brusselse huishoudens.

De maatregel om de lichtintensiteit tot maximaal 20 % te verminderen, zou oorspronkelijk tot 30 maart 2023 lopen, maar wordt gezien het succes voor onbepaalde tijd verlengd.

Tegen 2030: slimme verlichting en volledige omschakeling naar led

Ter herinnering: 11,5 % van de 87.500 lichtpunten die Sibelga beheert, is momenteel uitgerust met leds.

Tegen 2030 wil Sibelga zijn volledige verlichtingspark vervangen door ledverlichting, waarvan de versnelde invoering sinds begin 2023 aanzienlijke energiebesparingen zal opleveren.

Bovendien rolt Sibelga al sinds 2021 systematisch intelligente verlichting uit. Voor elke straatlantaarn die moet worden vervangen of geplaatst, wordt gebruikgemaakt van een op afstand bedienbare armatuur waarmee in realtime kan worden gecommuniceerd. Dat innovatieve systeem maakt een optimaal beheer van de straatverlichting mogelijk, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en het comfort en de veiligheid worden gegarandeerd (dankzij een snellere interventie in geval van een defect bijvoorbeeld).