Ontdek ons memorandum

Tegen de achtergrond van een energielandschap in volle vernieuwing en de nakende verkiezingen, heeft Sibelga haar memorandum opgesteld.

De energietransitie: een maatschappelijke én een technologische revolutie

Als intercommunale die de distributienetten voor elektriciteit en gas beheert, is het al jaar en dag onze opdracht om alle Brusselaars een bedrijfszekere en kwalitatieve toegang tot energie te garanderen en dat zullen wij blijven doen. 

Onze ambitie? In het kader van de energietransitie ertoe bijdragen dat iedereen toegang heeft tot een koolstofvrije energie tegen een betaalbare prijs. Die transitie stelt uitdagingen op maatschappelijk vlak, én op technologisch en operationeel vlak voor onze teams en netten. Het gaat telkens om kritieke uitdagingen. 

Drie grote uitdagingen in Brussel ten dienste van een inclusieve energietransitie

Om daartoe te komen, willen wij in samenwerking met onze partners drie grote uitdagingen aangaan:

  1. de productie van hernieuwbare energie en het lokale verbruik ervan tegelijkertijd maximaliseren.
  2. de transitie naar een duurzame en koolstofarme mobiliteit waarborgen.
  3. de toekomst van de warmtevoorziening voorbereiden.

Een memorandum met 3x3 concrete voorstellen

Om de gewestelijke decarbonisatiedoelstelling tegen 2050 te verwezenlijken, stellen wij een stapsgewijze, gediversifieerde en transversale aanpak voor. Daarom oppert Sibelga 3x3 concrete voorstellen waarmee ze haar steentje wil bijdragen via de drie rollen die ze vervult: netbeheerder, marktfacilitator en partner van de autoriteiten.

Memorandum 2024
Download ons memorandum
Download document