Openbare raadpleging - Technische voorschriften decentrale productie-installaties

Sibelga heeft een tekstvoorstel van specifieke technische voorschriften voor het aansluiten op het distributienet van decentrale productie installaties opgesteld.

Wij stellen deze voorschriften ter beschikking voor een openbare raadpleging.

Dit document vormt een aanvulling op het technische voorschrift C10/11 van Synergrid, dat werd gepubliceerd op 15 maart 2021. Het kan daarom niet afzonderlijk worden gelezen.

Download ons voorstel van de technische voorschriften (CCLB 111)
Het dossier omvat het voorstel voor de technische voorschriften alsook 4 bijlagen, in .zip-formaat
Download document

Communiceer ons uw opmerkingen

  • Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op 1 april 2024
  • Gebruik hiervoor het antwoordformulier (zie onderaan deze pagina) om ons uw opmerkingen te bezorgen. Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier, zullen in aanmerking genomen worden.

Modaliteiten

  • Deze openbare raadpleging loopt van 1 maart tot 1 april 2024.  
  • Sibelga verbindt er zich toe alle ontvangen opmerkingen over te maken aan BRUGEL op het ogenblik dat de finale versie hen ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
  • Tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, zullen de ontvangen opmerkingen gepubliceerd worden op de Sibelga website op anonieme wijze. Enkel de regulator zal in kennis gesteld worden van de identiteit van de auteurs van de geformuleerde opmerkingen.
  • Sibelga verbindt er zich toe elke opmerking te behandelen.

Goedkeuring door de regulator

  • Na de huidige openbare raadpleging en de verwerking van de ontvangen opmerkingen, zal Sibelga het finale tekstvoorstel ter goedkeuring aan de Brusselse regulator (BRUGEL) voorleggen. 
  • Nadien zal Sibelga de eventuele commentaren van BRUGEL verwerken.

Officiële publicatie

De officiële publicatie van de nieuwe voorschriften wordt in juli 2024 verwacht.
Het voorschrift zal in twee talen gepubliceerd worden (Nederlands en Frans) in de rubriek Documenten > Technische documenten

Communiceer ons uw commentaren

Deze openbare raadpleging is nu gesloten. Hartelijk bedankt.