Toekomstbestendig reglement voor elektriciteitsdistributie in Brussel

Ontdek ons vernieuwde technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in Brussel! We hebben het grondig herzien om de nieuwste trends op de elektriciteitsmarkt beter te integreren en onze klanten nog beter te beschermen.

Het technisch reglement is een belangrijk document dat de rechten en plichten van zowel Sibelga als de gebruikers regelt voor alle activiteiten met betrekking tot het netbeheer. Van aansluitingsaanvragen tot meterplaatsing, facturering en gegevensbeheer.

We hebben de tekst uitgebreid herzien om de laatste ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt op te nemen en zelfs vooruit te lopen op trends zoals energiedelen, slimme meters, laadpalen voor elektrische voertuigen, flexibiliteitsdiensten, enz.

Teamwerk

Begin 2023 organiseerde Sibelga een reeks themaworkshops met alle belanghebbenden om tot deze updates te komen.

Hoewel het niet verplicht is om dergelijke sessies te organiseren, leveren ze waardevolle inzichten op over mogelijke reacties op onze voorstellen.

Quentin Peiffer, verantwoordelijke van de Juridische dienst.

Klaar voor de toekomst

Bij de herziening van het technisch reglement zetten we in op versterking van klantenrechten en een betere integratie van gedecentraliseerde energieproductie.

Hier alvast een aantal opmerkelijke veranderingen:

  • de uitrol van de slimme meter;
  • de communicatie van verbruiksgegevens;
  • meer diverse contractmogelijkheden per toegangspunt;
  • meerdere assettypes die aangesloten zijn op het net.

Beter beschermde klanten

Met de toename van slimme meters op ons net, was het essentieel om de regels rond datacommunicatie nauwkeuriger te definiëren. Ons nieuwe reglement richt zich dan ook op het vaststellen van duidelijke rechten en plichten tussen Sibelga en haar klanten, met de klanten als belangrijkste focus.

Wat houdt dit in? We hebben de verplichtingen van Sibelga verduidelijkt met betrekking tot het delen van meetgegevens met derden. Daarnaast hebben we strikte termijnen vastgesteld in het voordeel van de klant, en duidelijke regels bepaald voor de facturering van verbruik door een niet-commerciële leverancier.

Modaliteiten bij meerdere contracten

De gedecentraliseerde productie is in volle bloei en biedt oneindig veel opportuniteiten qua afname, injectie, flexibiliteitsdiensten en deelactiviteiten. 

Een opvallende nieuwigheid in het reglement is de mogelijkheid om meerdere contracten af te sluiten voor eenzelfde toegangspunt, wat nieuwe kansen biedt voor de markt.

In de praktijk kunnen klanten verschillende contracten hebben: voor energieverbruik, doorverkoop van groene energie, of het delen van lokaal geproduceerde energie.

Daphné Benzennou, manager Flex/Market Evolution.

Een toegankelijker net

Het nieuwe reglement voorziet nu duidelijke voorschriften voor de exploitatie van gedecentraliseerde productie-installaties en de gerelateerde processen voor aansluiting op het net.

Het bevordert ook een grotere deelname van producenten, flexibiliteitsleveranciers en leden van een deelproject door ruimere toegang tot het net te garanderen.

Wil je meer weten over de aanpassingen in het nieuwe technisch reglement? Download nu de volledige versie.